Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’de ve KOP Bölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma ve Sağlık 

      Akarçay, Demet; CİCİBIYIK, FİDAN (2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 2014)
      Sosyal devlet anlayışından yola çıkarak, toplumdaki mevcut dayanışma ve refah seviyesinin devamlılığının sağlanabilmesi adına çevreyi koruma faaliyetleri ile başlayan ve izleyen yıllarda daha kapsamlı bir ifade haline ...