Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’deki Sosyal Hizmet Eğitiminde Kültürel Yetkinliğin İncelenmesi 

      AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; USTABAŞI GÜNDÜZ, DİLARA; BOZ, AYŞE NUR (Gece Akademi, 2019)
      1. Giriş Çeşitliliğin, çoğulculuğun bir aradalığının desteklendiği postmodenist söylemlerin yaygınlaştığı günümüzde, küreselleşmenin de etkisiyle artan sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal değişimlerin neden olduğu göç ...