Now showing items 1-1 of 1

    • POP ART VE MODA ETKİLEŞİMİ 

      Elif, Şenel,KaroğluHülya; Elif, Şenel, Karoğlu Hülya (The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 2012-12-01)
      Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından beri tüm alanlarda disiplinler arası bir yaklaşım bariz olarak hissedilmektedir. Sanat ve moda bu alanlar içinde birbirini oldukça etkileyen iki alan olagelmiştir. Sanatçılar ve ...