Now showing items 1-10 of 10

  • ÇOCUKLAR, GENÇLER VE ERGENLERİN MATERYALİST EĞİLİMLERİNİN MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR 

   Torlak, Ömer; AY, Ufuk (2014-06)
   Anahtar kelimeler: materyalizm, sosyal kıyaslama, aile iletişimi, arkadaş iletişimi 1.Giriş Materyalizm genel anlamı ile tüketicinin dünya malına atfettiği önem olarak tanımlanabilir. Materyalizmin en üst seviyesinde, ...
  • EFFECT OF SOCIAL ENVIRONMENT AND PERSONALITY TRAITS ON ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF STUDENTS 

   SELÇUK, Hamide; Burak, Emel (IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2016-03-03)
   Entrepreneurship is a concept that guides activities of opening application fields for different points of views and innovative approaches. Economic factors being the most important factor that affects the improvement ...
  • EXAMINATION OF POSTGRADUATE THESES ON ORGANISATIONAL CLIMATE IN TURKEY IN TERMS OF METHOD AND SCOPE 

   SELÇUK, Hamide; KARADAĞ, MELAHAT (2017-12-30)
   Within the scope of this work, the postgraduate theses focusing on organisational climate in Turkey are considered with reference to their subject matters and methods to describe the present situation of the studies on ...
  • Gıda İsrafı ile İlgili Literatürün Eleştirel Bir Değerlendirmesi 

   Ay, Ufuk; Özmen, Müjdat (2019-05-04)
   Bu araştırmanın amacı hane halkı düzeyinde gerçekleşen gıda israfı ile alakalı literatürün eleştirel bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaçla akademik amaçlı yayın yapan hakemli dergilerde yayınlanan makaleler taranmış, ...
  • İSLAMİ AÇIDAN ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKALARININ İNCELENMESİ 

   Yıldırımer, Nevra; SELÇUK, Hamide (International Congress of Islamic Economy, Finance And Ethics, 2019-04-28)
   “Kira sertifikası” yahut uluslararası kaynaklarda bilinen adıyla “Sukûk” her cinste mal veya hizmetin finanse edilmesi maksadıyla Sermaye Piyasası Kurulunca müsaade edilmiş Varlık Kiralama Şirketince ihracı yapılan ve kira ...
  • İSLAMİ BANKALARIN FİNANSAL TABANA YAYILMANIN ARTIRILMASINDAKİ ROLLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

   AKPINAR, AYNUR; AKTEN ÇÜRÜK, SUNA (ISEFE International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, 2017-10-29)
   Financial inclusive is a driving force for economic growth and development. Everyone who wants should have appropriate financing facilities. Various investment models and tools for different groups of investors need to be ...
  • İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN MİKROFİNANS MODELİ VE UYGULAMALARI 

   AKPINAR, AYNUR; ARSLAN, SEDAT (ISEFE International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, 2019-04-28)
   The development process of societies involves a long-term and continuous development process rather than a short-term and stable process. In this long-term development process, it is important for all sectors to benefit ...
  • KRİPTO PARALAR VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİNİN KULLANIM ALANLARI, İSLAMİ FİNANSTA UYGULANABİLMESİ 

   Çiydem, Fatmanur; SELÇUK, Hamide (International Congress of Islamic Economy, Finance And Ethics, 2019-04-28)
   Gelişen teknoloji ve yaygın internet kullanımı e- ticarette yeni enstrümanların geliştirilmesine imkân sağlamıştır. Bu enstrümanlardan bir tanesi de kripto paralardır. Bir sanal para örneği olan kripto paralar; dijital, ...
  • Ritüele Katılımdaki Rollere Göre Tüketici Tipolojileri 

   Torlak, Ömer; Özmen, Müjdat; İşlek, Sami; AY, Ufuk; Tiltay, Muhammet Ali (2018-06-29)
   Giriş ve Çalışmanın Amacı Ritüeller tüketicinin katılım durumuna göre farklı tipolojilerin oluşmasına imkân veren ve tüketim eylemleri içerisinde önemli yeri olan sosyal olgulardır. Ritüellerin kutsal ve seküler olmak ...
  • TÜRKİYE'DE SUKUK UYGULAMALARI VE ANALİZİ 

   AKPINAR, AYNUR (ISEFE International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, 2019-04-28)
   Interest-free financial instruments are considered as suitable instruments to attract investors who are away from traditional financial markets due to their beliefs. Sukuk is an interest-free Capital market tool developed ...