Show simple item record

dc.contributor.authorangın, duriye esra
dc.contributor.authorbüyüktaşkapu soydan, sema
dc.date.accessioned2019-07-10T12:46:47Z
dc.date.available2019-07-10T12:46:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/1139
dc.description.abstractAraştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin tercih ettikleri hikaye kitaplarında yer verilen kavram ve becerilerin analizini yaparak var olan durumu ortaya koymak amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmanın verilerinin elde edilmesinde doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 402 hikaye kitabı üzerinde yürütülmüştür. Doküman incelemesi yoluyla toplanan veriler içerik analizi yardımıyla çözümlenmiştir. Çözümleme sürecinde kategoriler oluşturulmuş, kitaplardaki sözel birimler incelenerek kodlamalar yapılarak, kategorilere ait frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Bulgular, okul öncesi öğretmenlerinin tercih ettikleri hikaye kitaplarında en çok yer verilen kavram ve becerilerin sosyal duygusal alan kategorisi altında toplandığını göstermektedir. En az yer verilen kavramların ise çevre ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Tercih edilen hikaye kitaplarında; sosyal duygusal alan kategorisinde sevgi ve duygu; bilişsel alan kategorisinde matematiksel kavramlardan sayı, boyut ve zaman, fen kavramlarından hayvanlar, coğrafi kavramlardan yer, çevre kavramlarından canlıları koruma kavramlarına yer verildiği gözlenmiştir. Özbakım becerileri kategorisinde ise beslenme hikaye kitaplarında yer verilen kavramlar arasındadır.en_US
dc.publisherJournal of Research in Education and Teachingen_US
dc.subjectOkul öncesi öğretmeni, hikaye kitapları, kavram, beceri.en_US
dc.titleOKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TERCİH ETTİKLERİ HİKAYE KİTAPLARINDA YER VERİLEN KAVRAM VE BECERİLERİN ANALİZİen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record