Show simple item record

dc.contributor.authorÜNÜSAN, Nurhan
dc.contributor.authorERDOĞAN, Pınar
dc.contributor.authorKESER, Muteber Gizem
dc.date.accessioned2019-07-11T08:18:56Z
dc.date.available2019-07-11T08:18:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/1280
dc.description.abstractGünümüzde gıda sanayisinin gelişmesiyle, bireyler içeriklerini tam olarak bilmedikleri besinleri tüketmektedirler. Çalışmanın amacı; Konya ilinde bulunan bir üniversitedeki öğrencilerin besin etiketi okuma ve helal gıda ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesidir. Örneklem, Konya’da bir üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden oluşmuş ve öğrencilerin bilgi düzeyini saptamaya yönelik anket uygulanmıştır. Çalışmada gönüllülük esas alınmış, veriler SPSS 23.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Değerlendirmesinde Ki-Kare önemlilik testi (X2) kullanılmıştır. Araştırmadaki öğrencilerin %53.6’sı erkek %46.4’ü kadınlardan oluşmaktadır. Örneklemin yaş ortalaması, 21’dir. Katılımcıların %41.07’si sağlıkla ilişkili bölümlerde öğrenim görmektedir. Araştırma örnekleminin %12.5’i gıdayı ilk kez satın alırken besin etiketine hiç bakmadıklarını belirtmişlerdir. Besin etiketine baktığını belirtenlerin ise en çok içindekiler listesine (%65.2) baktıkları saptanmıştır. Besin değerleri panelinde hangi bölümlere bakıldığının sorgulandığı soruda ise, panele bakanların % 65.3’ü protein değerine baktıklarını ifade etmişlerdir. Örneklemin %64.3’ü yiyecek ambalajının ön yüzünde bulunan ‘bol lifli ve yağsız’ sağlık uyarılarının doğru olmadığını düşünmektedir. Besin değerleri tablosunun anlaşılır olup olmadığı sorulduğunda ise katılımcıların %50’si anlaşılır olmadığını düşündüklerini belirtmişlerdir. Helal gıda ile ilgili bilgi düzeyleri değerlendirildiğinde, öğrencilerin %94.6’sının helal gıdanın ne anlama geldiğini bildikleri, bunların %75.4’ünün helal gıdaların içeriğiyle ilgili bilgi sahibi oldukları saptanmıştır. Kefir gibi doğal fermentasyonla etanol oluşan içeceklerin tüketiminin helal açıdan uygunluğundan emin olmayanlar, örneklemin %60.7’sini oluşturmaktadır. Örneklemin çoğunluğunun besin etiketi okuma ve helal gıda konusunda bilinçli oldukları fakat özellikle günlük diyette sık tüketilen bazı besin grupları ile ilgili bilgi yetersizliği olduğu gözlenmiştir. Bireylerin bilgi seviyesini arttırmak için besin etiketlerinin daha açıklayıcı olması ve helal gıdanın ne olduğu ile ilgili eğitimler verilmesi gerekmektedir.en_US
dc.subjecthelal gıdaen_US
dc.subjectbesin etiketien_US
dc.subjectöğrencien_US
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Besin Etiketi Okuma Ve Helal Gıda İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanmasıen_US
dc.typeConference Paperen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record