Show simple item record

dc.contributor.authorAKDENİZ, Seher
dc.contributor.authorDENİZ, Mehmet Engin
dc.date.accessioned2019-07-11T13:28:04Z
dc.date.available2019-07-11T13:28:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2651-4605
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/1418
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı farklı merhamet düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinde depresyon, anksiyete, stres ve duygusal zekâyı incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi; Selçuk Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinde öğrenim görmekte olan 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasından küme örnekleme ve büyüklüğe orantılı örnekleme yoluyla seçilmiştir. Çalışma grubu 322’sı kız, 254’ü erkek olmak üzere toplam 576 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği, Duygusal Zekâ Özelliği ÖlçeğiKısa Formu ve Merhamet Ölçeği kullanılmıştır. Depresyon, anksiyete, stres ve duygusal zekâ puan ortalamalarının öğrencilerin merhamet düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş, farklılaşma gözlenen durumlarda farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi için ileri analiz olarak Tukey testi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre düşük ve orta düzeyde merhamet düzeyine sahip olan öğrencilerin depresyon puan ortalamaları yüksek merhamet düzeyine sahip olan öğrencilerinkinden daha yüksektir. Farklı (düşük, orta, yüksek) merhamet düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinin anksiyete ve stres düzeyleri arasında anlamlı derecede farklılaşma olmadığı bulunmuştur. Düşük ve orta merhamet düzeyine sahip olan öğrencilerin duygusal zekâ puan ortalamaları yüksek merhamet düzeyine sahip olan öğrencilerin duygusal zekâ puan ortalamalarından daha düşüktüren_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi /Karatay sosyal araştırmalar Dergisien_US
dc.subjectMerhameten_US
dc.subjectDuygusal Zeka
dc.subjectStres
dc.subjectAnksiyete
dc.subjectDepresyon
dc.titleFarklı Merhamet Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Anksiyete, Stres Ve Duygusal Zekânın İncelenmesien_US
dc.typeMakaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record