Show simple item record

dc.contributor.authorAkdeniz, Seher
dc.contributor.authorGültekin Ahçı, Zeynep
dc.date.accessioned2019-07-11T13:34:26Z
dc.date.available2019-07-11T13:34:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn978-605-196-219-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/1438
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı öz anlayış ve merhamet düzeylerinin yaşam doyumu üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Konya KTO Karatay üniversitesi ve Necmettin Erbakan üniversitesinden uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 440 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Yaşam Doyumu Ölçeği, Özanlayış Ölçeği ve Merhamet Ölçeği kullanılmıştır. Merhamet ve Özanlayışın yaşam doyumu üzerindeki yordayıcı etkisini incelemek için hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Bu kapsamda öncelikle çoklu bağıntı problemine ilişkin analizler yapılmış ve Durbin –Watson değerinin 2.09 olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak Tolerance ve VIF değerleri de incelenmiş ve tolerance değerinin. 99, VIF değerlerinin ise 1.00 olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular çoklu bağıntı sorunu olmadığı şeklinde değerlendirilmiştir. incelendiğinde merhamet ve özanlayışın yaşam doyumu üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı düzeyde yordayıcı etkiye sahip olduğu görülmektedir (R=.37, R2=.13 F=34,11 , p<.05). Merhamet ve özanlayış aynı zamanda yaşam doyumu üzerindeki varyansın %13 ’ünü açıklamaktadır. Buna ek olarak yordayıcı değişkenlerin yaşam doyumu üzerindeki olası etki düzeyleri regresyon modelleriyle test edilmiş, ve R2 değerindeki değişimin % 8’inin özanlayıştan kaynaklandığı model 1 ile tesbit edilmiştir . Kurgulanan model 2 de ise özanlayış ve merhametin r2 değerindeki değişimin 13 puanını karşıladığı belirlenmiştir. Standardize edilmiş beta (β) katsayısı değerleri incelendiğinde özanlayıştaki 1 puanlık değişimin yaşam doyumunda .26 puanlık bir değişime, merhametteki 1 puanlık değişimin .23 puanlık bir değişime sebep olduğu söylenebilir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherÇizgi kitabevien_US
dc.subjectyaşam doyumuen_US
dc.subjectözanlayışen_US
dc.subjectmerhameten_US
dc.titleYAŞAM DOYUMUNUN YORDAYICILARI OLARAK ÖZANLAYIŞ VE MERHAMETİN İNCELENMESİen_US
dc.typeConference Paperen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record