Show simple item record

dc.contributor.advisorGÜNDÜZ, MEHMET AKİF
dc.contributor.authorPEKKUTUCU, MUHAMMET HÜDAİ
dc.date.accessioned2019-07-31T13:50:04Z
dc.date.available2019-07-31T13:50:04Z
dc.date.issued2019-07-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1546
dc.description.abstractGünümüz dünyasında yaşanan sürekli değişim ve gelişim, firmaların sürdürülebilirlikleri açısından belirleyici bir unsur haline gelmiştir. Bu nedenle değişimlerin ve sürdürülebilirliklerin anahtarı olan bilginin; edinimi, yönetimi ve modelinin seçimi giderek önem ve popülerlik kazanan bir konu haline gelmiştir. Veri, enformasyon ve bilgi arasındaki hiyerarşisiyle birlikte nihai noktada bilgiye ulaşılması, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacak şekilde bilginin yönetimi, bilgi modelinin belirlemesi ve uygulamaya koyulması günümüz şartlarının bir gereği haline gelmiştir. Bu noktada ise yıllar içerisinde elde edilen deneyim ve tecrübeler ile bilginin sentez hali olan örtük bilginin açık bilgiye dönüştürülmesi günümüz rekabet ortamındaki firmaların verimlilikleri, gelişimleri açısından bir kazanç sağlayıcısı olmuştur. Belirli süreçler ve aşamalar sonucunda elde edilen bilginin, organizasyonun içerisinde uygulanmasının, nihai sonuç alabilmenin tek yolu olduğu günümüz dünyasında bilginin önemi giderek artmaktadır. Artık günümüz dünyası, firmaların süreklilik formülünün bilginin verimli bir şekilde elde edinimi, yönetimi ve uygulanması süreçlerinden oluştuğu kabul etmiştir. Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgi Hiyerarşisi, Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi Süreci, Bilgi Yönetimi Modelleri, Örtük Bilgi In today's world, ever change and development has become a determining factor in the sustainability of the companies. Therefore, the acquisition, management and model selection of the knowledge, which is the key to change and sustainability, has become an increasingly important and popular issue. Reaching the knowledge in the ultimate point with the hierarchy between data, information, and knowledge, providing a competitive advantage with the management of the knowledge, the identification and implementation of the knowledge model have become a requirement of the present global environment. At this point, the transformation of acquired experiences over years and tacit knowledge into explicit knowledge has been an acquisition in terms of the productivity and development of the companies in today's competitive environment. Keywords: Knowledge, Knowledge Hierarchy, Knowledge Management, Knowledge Management Process, Knowledge Management Models, Tacit Knowledge In today's world where the application of knowledge obtained from certain processes and stages is the only way to achieve the ultimate result, the importance of knowledge is increasing. However, the world of today accepts that the sustainable formula of companies consists of stages of efficient acquisition of knowledge, knowledge management and implementation of knowledge.en_US
dc.language.isotr
dc.subjectKnowledge, Knowledge Hierarchy, Knowledge Management, Knowledge Management Process, Knowledge Management Models, Tacit Knowledge Bilgi, Bilgi Hiyerarşisi, Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi Süreci, Bilgi Yönetimi Modelleri, Örtük Bilgien_US
dc.titleFirmaların Bilgi Yönetimi Davranışlarına Yönelik Bir Model Önerisien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record