Show simple item record

dc.contributor.authorAteş, Özgül, Hülya Karoğlu
dc.date.accessioned2019-11-07T14:17:36Z
dc.date.available2019-11-07T14:17:36Z
dc.date.issued2018-12-24
dc.identifier.issn978-605-7594-02-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1573
dc.description.abstractBu araştırma geleneksel baskı teknikleri ile özgün baskıresim tasarımları ve öne çıkan iki sanatçıyı konu almıştır. Yüksek, çukur ve düz baskı yöntemlerinin genel özellikleri ve özgün baskının kullanım alanları, geleneksel baskı teknikleri ve özgün baskı resmin karşılaştırılmasındaki ortak ve farklı yönleri ele alınmıştır. Bu araştırmadaki temel amaç; özellikle yüksek baskı tekniklerinden ağaç baskının ve çukur baskı teknikle-rinden gravür baskının yerinin araştırılması ve aynı zamanda da öneminin vurgulanmasıdır. Ayrıca bu baskı tekniklerini ustaca kullanan ve Türkiye ‘de haklı bir üne sahip olan sanat eğitimcisi Mürşide İçmeli ve öğ-rencisi yine sanat eğitimcisi Hayati Misman’ın bu alana katkılarını araştırmak diğer bir amacımız olmuştur. Özgün baskı resim teknikleri birçok ortak noktaları vardır. Özellikle ele alınan her iki baskı tekniğinin de çoğaltılabiliyor olması ve daha çok kişiye ulaştırılabiliyor olması paylaşıma açık olduğunu ortaya koymakta-dır. Özgün baskı sanatının doğuşu ve geçirdiği tarihsel süreç ve özgün baskı tekniklerinin detaylı bir biçimde kısaca verilmeye çalışıldığı bölümler araştırmanın kuramsal alt yapısını oluşturmuştur. Türkiye ‘deki ağaç baskı sanatçıların’dan, Hayati Misman ve Mürşide İçmeli’nin yapmış oldukları çalışmalar ve geleneksel baskı teknikleri ile elde edilen ürünler incelenmiş ve yüksek, çukur, düz ve mono baskı teknikleri; tekniklerin anlatımı, tekniklerin uygulanmasında kullanılan araç ve gereçler, baskı işlem basamakları olmak üzere çeşitli alt başlıklarla incelenmiş karşılaştırılmalar yapılarak özellikle ağaç baskı ve gravür baskı ile ilgili görsellere yer verilmiş örneklerle anlatılmıştır. Ayrıca Hayati Misman ve Mürşide İçmeli’nin sanata bakış açıları ve sanata katkıları araştırılarak bir sonuca ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.subjectAğaç Baskı, Gravür, Baskı Resim, Özgün Baskı, Mürşide İÇMELİ, Hayati MİSMANen_US
dc.titleÖZGÜN BASKININ GELİŞİMİ; HAYATİ MİSMAN ve MÜRŞİDE İÇMELİ’NİN SANATA KATKILARIen_US
dc.typeConference Paperen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record