Show simple item record

dc.contributor.authorTokak, Semih
dc.contributor.authorGülseren, Yasemin Derya
dc.contributor.authorÖzdemir, Mehmet
dc.date.accessioned2020-01-17T08:43:46Z
dc.date.available2020-01-17T08:43:46Z
dc.date.issued2019-12-30
dc.identifier.issn1308-5271
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1641
dc.description.abstractGiriş: Bu çalışmada hastanemizin çeşitli klinik ve polikliniklerine başvuran çocuk hastaların solunum yolu enfeksiyonlarında viral patojenlerin saptanması ve mevsimsel dağılımının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya, Ocak 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında, üst veya alt solunum yolu enfeksiyonu ön tanısı alan, belirtileri ile hastaneye başvuran 997 çocuk (%45.1 kadın, %54.9 erkek, yaş aralığı 0 ay-17 yaş) dahil edildi. Hastalardan alınan örneklerden 21 viral solunum patojeni, Fast Track FTD Respiratory pathogens 21 (Fast Track Diagnosis Luxemburg) kiti kullanılarak multipleks polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile araştırıldı. Bulgular: Toplam 997 hastanın, 761 (%76.3)’inde bir veya birden fazla solunum virüsü saptanmış olup hastaların 236 (%22.8)’sında virüs saptanmamıştır. Çalışmamızda solunum yolu virüslerinin dağılımı; Adenovirüs (%2.76), Bokavirüs (%4.20), Koronavirüs 229E (%0.92), Koronavirüs OC43 (%6.96), Enterovirüs (%6.04), Metapnömovirüs A (%4.60), Metapnömovirüs B (%4.47), Parainfluenza 1 (%0.13), Parainfluenza 2 (%1.18), Parainfluenza 3 (%8.80), Parainfluenza 4 (%1.12), Parainfluenza 4a (%0.13), Parainfluenza 4b (%0.13), Rinovirüs (%48.75), RSV A/B (%37.84), İnfluenza B (%3.02), Parekovirüs (%6.57) şeklindedir. Etkenlerin mevsimsel dağılımına baktığımızda kış mevsiminde en sık rastlanılan etken RSV, ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsiminde ise rinovirüs olmuştur. Sonuç: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaklaşık %80’inde klinik belirtilerden sorumlu olabilecek bir viral etken saptanmıştır. Bu nedenle viral solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerin hızlı ve duyarlı tanısı tedavi maliyetini düşürecek, gereksiz antibiyotik kullanımını azaltacak ve antibiyotiklere direnç gelişimini engelleyecek ayrıca bu virüslerin neden olabilecekleri hastane enfeksiyonlarının önlenebilmesi açısından klinisyene yol gösterici olacaktır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofseries13;4
dc.titleSolunum Yolu Enfeksiyonlu Çocuklarda Saptanan Viral Etkenlerin Epidemiyolojisi ve Mevsim Dağılımının Belirlenmesien_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record