Show simple item record

dc.contributor.authorTürkoğlu, Fatma Nur
dc.contributor.authorÜnver Doğan, Nadire
dc.contributor.authorAydın, Memduha
dc.contributor.authorCebeci, Hakan
dc.contributor.authorFazlıoğulları, Zeliha
dc.contributor.authorTekindal, Mustafa Agah
dc.contributor.authorKarabulut, Ahmet Kağan
dc.date.accessioned2020-01-21T13:22:29Z
dc.date.available2020-01-21T13:22:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1691
dc.description.abstractAmaç: Corpus callosum, interhemisferik bağlantı sağlamada en büyük ve en önemli kommissural yoldur. Çalışmamızda şizofreni hastalarının sosyodemografik bilgileri ile MRG’de corpus callosum ölçümlerinin incelenmesi ve kontrol grubuyla karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız 39 şizofreni hastası ve 36 kontrol grubundan oluşmaktadır. Çalışmamızda kadın ve erkeklerde, 40 yaş üstü ve 40 yaş altı bireylerde, şizofrenlerde ve kontrol grubunda corpus callosum’un uzunluk, açı, alan ve hacimleri incelenerek karşılaştırıldı. Bulgular: Şizofreni hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı şekilde (p<0,05) corpus callosum yüksekliği ve genişliğinin azalıp, uzunluğunun artarak daha basık bir hale geldiği, konkavitesinin azaldığını, commissura anterior ile posterior arasındaki mesafenin arttığı görüldü. Corpus callosum’un bazı açı ölçümlerinde şizofrenide kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde artma, bazılarında ise anlamlı düzeyde azalma gözlendi. Şizofrenide sigara, alkol ve madde kullananlarda, kullanıp bırakmışlara ve hiç kullanmamışlara göre corpus callosum’un bazı uzunluk ve açı ölçümlerinde anlamlı düzeyde artma, bazılarında ise azalma görüldü (p<0,05). Şizofreni hastalarının kilo ve boy ölçümleri ile corpus callosum uzunluk, açı ve alan ölçümlerinin bazılarında pozitif yönde bazılarında ise negatif yönde anlamlı korelasyon ilişkileri gözlendi. Sonuç: Çalışmamız şizofreni hastalarındaki ayrıntılı demografik bilgilerle corpus callosum ilişkilerinin incelenmesini, bazı ilişkilerin ise literatürde ilk kez tanımlanmasını sağlamıştır. Çalışmamız şizofreniyi ve hastanın bireysel özelliklerini değerlendirilerek şizofreninin corpus callosum üzerine etkilerini inceleme olanağı sunmaktadır; hastaların bireysel özelliklerinin corpus callosum üzerinde önemli etkileri vardır. Sonuç olarak şizofreni veya benzer nöropsikolojik hastalıklarda yapılması planlanan beyin MRG çalışmalarında vakaların sosyodemografik bilgilerin gözönüne alınması önemlidir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisher20. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİen_US
dc.subjectAnatomien_US
dc.subjectcorpus callosumen_US
dc.subjectdemografik bilgileren_US
dc.subjectmorfometrien_US
dc.subjectşizofrenien_US
dc.titleŞizofreni spektrum bozukluğu hastalarında corpus callosum anatomisinin incelenmesien_US
dc.typePresentationen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record