Show simple item record

dc.contributor.advisorÇELİK, AYTEKİN
dc.contributor.authorGÜLMEZ, MERVE
dc.date.accessioned2020-01-21T13:40:38Z
dc.date.available2020-01-21T13:40:38Z
dc.date.issued2019-12-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1699
dc.description.abstractSigorta sözleşmeleri sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler olduğu için sigorta ettiren sözleşmenin yapılmasından başlayarak sona ermesine kadar birtakım hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigorta sözleşmelerinde sigorta ettirenin beyan yükümlülüğü Sigorta Hukuku'nun en önemli konularındandır. TTK'nın beyan yükümlülüğünü düzenleyen ilgili maddeleri incelendiğinde sigorta ettirenin sözleşme yapılırken, sözleşmenin devamı süresinde ve rizikonun gerçekleşmesinden sonra olmak üzere üç ayrı dönemde beyan yükümlülüğünün olduğu görülmektedir. Bu çalışmada sigorta ettirenin sözleşmenin kurulmasından sona ermesine kadar sigortacıya beyan etmekle yükümlü olduğu hususlar, kanunî düzenlemeye uygun olarak sözleşmenin yapılması anında, devamı sırasında ve rizikonun gerçekleşmesinde olmak üzere üç ayrı başlıkta ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken konunun daha iyi anlaşılması için öncelikle sigorta sözleşmeleri hakkında ve sigorta ettirenin sözleşmenin kurulmasından rizikonun gerçekleşmesine kadar olan tüm süreçteki beyan yükümlülüğüne ilişkin genel bilgiler açıklanmış, sonrasında sözleşmenin kurulması anından sona ermesine kadarki süreçteki beyan yükümlülüğüne ilişkin detaylı bilgiler ve söz konusu yükümlülüğe aykırılığın sonuçları açıklanmıştır. Çalışmanın uygulamaya da faydalı olması amacıyla çalışmada, söz konusu yükümlülük ile ilgili yargı kararlarına da yer verilmiştir. Since insurance contracts are contracts that create a constant debt relationship, the insurant is obliged to inform the insurer of certain issues from the beginning of the contract to its termination. When the relevant articles regulating the obligation to give information of the TTK are examined, it is seen that the insurant is obliged to declare in three separate periods, when drawing up the contract during the continuation of the contract and after the occurance of risk. In this study, the issues that the insurant is obliged to declare to the insurer from the establishment of the contract to the end of the contract have been examined particularly in three separate periods, begining of the contract, during the continuation and termination of the contract in accordance with the legal regulation. In order to better understand this issue, firstly general information about insurance contracts is given, then detailed information about three different periods and the results of the breach of this obligation are explained. In order to make the study beneficial to the application, the study also included examples of the relevant obligation.en_US
dc.titleSİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE SİGORTA ETTİRENİN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜen_US
dc.title.alternativeTHE INSURANT'S OBLIGATION TO GIVE INFORMATION IN INSURANCE CONTRACTen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record