Show simple item record

dc.contributor.advisorKOZAK, İBRAHİM EROL
dc.contributor.authorTUNÇ, SERDAR
dc.date.accessioned2020-01-28T13:57:49Z
dc.date.available2020-01-28T13:57:49Z
dc.date.issued2019-12-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1717
dc.description.abstract1926 yılında yürürlüğe giren Türk Medenî Kanunu, Türk hukuk tarihinde çok büyük bir değişimi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar tamamen şer'î hukuka dayanan Türk medenî hukuku, artık laik bir hüviyete bürünmüştür. Bu durum, eski hukuk normları çerçevesinde oluşmuş toplumsal pratiklerle, yeni hukukun inşa etmeye çalıştığı düzen arasında birtakım tezatlar ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, 1926'da kabul edilen Türk Medenî Kanunu'na göre meşru sayılmayan imam nikahı, mehir ve poligami konuların-da yeni yasanın mevcut hukuk kültürüyle diyaloğu tespit edilmeye çalışılmıştır. The Turkish Civil Code, which entered into force in 1926, represents a great change in Turkish law history. Turkish civil code based on purely Shari'a law till that date has turned into a secular identity. This has created some contradictions between the social practices that were built around the old legal norms and the order in which the new law tried to build. In this study, it is tried to determine the dialogue between the new law and the current legal culture on religion marriage, bride price and polygamy which are not considered legitimate according to the Turkish Civil Code adopted in 1926.en_US
dc.titleMEDENİ KANUN'UN KABULÜNDEN SONRA İMAM NİKAHI, MEHİR VE POLİGAMİ UYGULAMALARININ HUKUK SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİen_US
dc.title.alternativeInvestıgatıon Of Relıgıon Marrıage, Brıde Prıce And Polygamı Practıces After The Acceptance Of Cıvıl Law In Terms Of Law Socıologyen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record