Recent Submissions

 • ÖZGÜN BASKININ GELİŞİMİ; HAYATİ MİSMAN ve MÜRŞİDE İÇMELİ’NİN SANATA KATKILARI 

  Ateş, Özgül, Hülya Karoğlu (2018-12-24)
  Bu araştırma geleneksel baskı teknikleri ile özgün baskıresim tasarımları ve öne çıkan iki sanatçıyı konu almıştır. Yüksek, çukur ve düz baskı yöntemlerinin genel özellikleri ve özgün baskının kullanım alanları, geleneksel ...
 • POSTMODERN DÖNEMDE ESTETİK VE TÜKETİM KAVRAMLARI AÇISINDAN SANAT VE MODA ETKİLEŞİMİ 

  Elif, Şenel, Karoğlu Hülya (Ulakbilge Dergisi Cilt:5 Sayı:10, 2017-06-01)
  Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilhassa sanat ve tasarım alanlarını çevreleyen bir disiplinlerarasılık durumu kendini göstermiş ve bu durum yakın dönemde kavramlaşarak gündemimize yerleşmiştir. Disiplinlerarasılık ...
 • POP ART VE MODA ETKİLEŞİMİ 

  Elif, Şenel,KaroğluHülya; Elif, Şenel, Karoğlu Hülya (The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 2012-12-01)
  Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından beri tüm alanlarda disiplinler arası bir yaklaşım bariz olarak hissedilmektedir. Sanat ve moda bu alanlar içinde birbirini oldukça etkileyen iki alan olagelmiştir. Sanatçılar ve ...
 • “Giysi Tasarımı Uygulaması Yoluyla Ortaöğretim Öğrencilerinin Aldıkları Sanat Eğitiminin Etkisinin Ölçülmesi” 

  Başaran, Burcu, Hülya Karoğlu (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2015-05-28)
  Öğrencinin kendisini özgürce ifade edebilmesinin yanı sıra estetik beğeni, yaratıcı hayal gücü, özgün ve orijinal fikir üretip, hayata geçirebilme gibi becerilerin kazandırılabilmesi için oldukça zengin olanaklar sunan ...
 • DADA HAREKETİ VE KADIN İMGESİNDEKİ ESTETİK ALGI (FOTOĞRAF BAĞLAMINDA BİR ÖRNEK ÇÖZÜMLEME) 

  Gümüş, Çağrı; Şendal, Büşra (İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2019)
  Dada hareketinin birçok geleneksel kalıpları yıkarak sanat akımlarını etkilemesi, kavramsal sanatın günümüze kadar gelen olgusu ile estetik değerleri üzerinden kadın imgesinin sanattaki yeri ve önemini vurgulamak çalışmanın ...
 • Atıktan Sanata 

  Deliduman, Canan; Aydın, Alper (2016-05)
  Tabii kaynakların bilinçsizce kullanılması ve tüketilmesi çevre kirliliğinin hızla artmasına, kuraklık ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Tarih boyunca çevre kirliliğinin önlenmesi ve hayvanların korunmasına yönelik ...
 • Atıktan Sanata 

  Deliduman, Canan; Aydın, Alper (2016-05-25)
  Tabii kaynakların bilinçsizce kullanılması ve tüketilmesi çevre kirliliğinin hızla artmasına, kuraklık ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Tarih boyunca çevre kirliliğinin önlenmesi ve hayvanların korunmasına yönelik ...
 • Colorless Psychological Effects 

  Canan, Deliduman; Çağrı, Gümüş (2018-04)
  Art is in a dynamic formation depending on the structure of society, age and region. The aesthetic sense of people carries traces of the cultural structure of the social circle that they are in together with their psychological ...
 • Kültürel Afiş Uygulamalarında İllüstrasyon 

  Deliduman, Canan; Çakmak, Sinan (2017-06-29)
  Afiş sanatı, ortaya çıkış tarihinden itibaren belli bir olayı veya durumu hedef kitlesine ulaştırmak amacıyla toplumlara hizmet etmiştir. Afiş uygulamalarının etkinliği her geçen dönem yüksek bir ivme kazanmış ve önemini ...

View more