Now showing items 1-5 of 5

  • Toplu İş Hukukunda Yetki Tespiti 

   Bulun Tokkaş, Sevde (2017-06-01)
   2012 yılında yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre sendikalar, işçi ve işverenlerin iş ilişkilerindeki ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulur. ...
  • Teknik Direktörlük Sözleşmesi 

   Doğu, Hakkı Mert (2017-12-01)
  • Türk Hukukunda Yapı İpoteği 

   Güleş, Bedia (2018-03-01)
   Tezin konusunu yapı ipoteği oluşturmaktadır. Yapı ipoteği Türk Hukukunda nadiren çalışılmış bir konudur. Ancak yapı çalışanları için oldukça lehe hükümler içermektedir. Bu tez ile kurumun Türk Hukukunda ön plana çıkarılması ...
  • "Türk Hukukunda Kamulaştırmasız El Atma" 

   Özdemir, Yücel (2018-06-07)
  • Ticaret Hukuku 

   Çelik, Aytekin (Seçkin yayıncılık, 2018-08-01)
   Kitap, hukuk fakülteleri dışında ticaret hukuku derslerine yer veren fakülte ve yüksekokul öğrencilerine ve meslek sınavlarına hazırlanan kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu sebeple kitap içerisinde akademik ...