Now showing items 1-2 of 2

  • Neo- Liberal Application to Labor Market Example of France 

   Ünal, Selcan (International Conference On Arts, Social Science, Economics And Education, 2017-12-26)
   NEO- LIBERAL APPLICATION TO LABOR MARKET EXAMPLE OF FRANCE Res. Asst. Selcan ÜNAL* Neo- liberal fiscal policy is a ideology that dense and prevalent application since 1980. İnvestment incomes focus of this policy and ...
  • Türkiye’de Gelir Dağılımını Etkileyen Değişkenler (Regresyon Analizi) 

   Ünal, Selcan (II. ULUSLARARASI EKONOMİ, FİNANS VE EKONOMETRİ SEMPOZYUMU, 2018-12-06)
   Gelir dağılımı, “bir ekonomide belli bir dönemde yaratılan gelirin kişiler, toplumsal gruplar ve üretim faktörleri arasında bölüşülmesini” ifade eder. Kişisel gelir dağılımının ölçülmesinde iki temel ölçüt kullanılmaktadır. ...