Recent Submissions

 • Jet Grout Kolon Çapının Teorik Formülasyonlarla ve Deneysel Sonuçlarla Karşılaştırılması 

  Uray, Esra; Keleş, Asaf; Kul, İsa; Tan, Özcan (2019-11-13)
  Günümüzde, taşıma gücü, oturma ve sıvılaşma problemlerinin olduğu problemli zeminlerde jet grout metodu pratik ve yaygın bir zemin iyileştirme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Jet grout metodu birçok avantaja sahip ...
 • Kumlu Zeminlerde Yatay Yüklü Kazıklar için Ön Tasarım Kılavuzun Araştırılması 

  Uray, Esra; Moutasem, Zarzour; Tan, Özcan (2019-11-13)
  Bu çalışmada kumlu zeminde yatay yüklü kazık tasarımında kullanılması planlanan ön tasarım kılavuzu (Tasarım abakları) önerilmiştir. Çalışma kapsamında yatay yüklü kazığın yatay 25 mm lik deformasyonu için farklı düzeltilmiş ...
 • Samsun İlinde SPI ve PNI Kuraklık İndekslerinin Eğilim Analizi 

  Beden, Neslihan; Demir, Vahdettin; Aslı, Ülke Keskin (Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2019-08-26)
 • MANNING SÜRTÜNME KATSAYISININ UZAKTAN ALGILAMA YARDIMIYLA ELDE EDİLMESİ (SAMSUN- MERT HAVZASI ÖRNEĞİ) 

  Demir, Vahdettin (ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2019-04-19)
 • Beton Dolgulu Çelik Kirişlerin Eğilme Etkisinin Analitik Olarak İncelenmesi 

  Sancıoğlu, Sadrettin; İlgün, Abdulkerim; Çarbaş, Serdar; Akın, Süleyman Kamil (8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu, 2019-10-26)
  Bu çalışmada, betonla doldurulan farklı kesitli profillerle teşkil edilen çelik kirişlerin eğilme dayanımları analitik olarak incelenmiştir. Geometrileri farklı olmasına rağmen eşit kesit alanına ve aynı cidar kalınlıklarına ...
 • Taguchi Metodu ile Endüstriyel Çelik Yapıların Tasarım Kriterlerinin Araştırılması 

  Sancıoğlu, Sadrettin; Uray, Esra; Erkan, İbrahim Hakkı (8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu, 2019-10-26)
  Yaygın bir şekilde kullanılan çelik yapıların tasarımında 3E (emniyet – ekonomik – estetik) kuralı önemlidir. Bu kuralı sağlayan tasarımları elde etmek için istatistiksel metotlar kullanılabilmektedir. Bu çalışmada beş ...
 • Çelik Bir Binada Kullanılan Çapraz Tiplerinin Deprem Etkisi Altında Analizi 

  Sancıoğlu, Sadrettin; Arıbaş, Semih; Bayram, Berna; Şimşek, Muhammed; Çarbaş, Serdar (8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu, 2019-10-26)
  Bu çalışmada, İstanbul’da rastgele seçilen bir koordinatta yer alan beş katlı simetrik çelik bir binanın ülkemizde yürürlükte olan Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar (ÇYTHYE) ve Türkiye Bina Deprem ...
 • Moment Aktaran Çelik Çerçeveli Yapılarda Dışmerkez Çaprazların TBDY2018’e Göre İncelenmesi 

  Sancıoğlu, Sadrettin; Arıbaş, Semih; Çarbaş, Serdar (1. ULUSAL MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, 2019-10-19)
  Deprem etkisi günümüzde inşa edilen yapıların tasarımını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ülkemiz deprem kuşağında bulunduğundan, inşa edilen yapıların deprem etkilerine karşı dayanıklı olması gerekmektedir. ...
 • Dışmerkez Diyagonal Çaprazların Sismik Yükler Altında Çelik Yapılara Etkisi 

  Sancıoğlu, Sadrettin; Bayram, Berna; Çarbaş, Serdar (1. ULUSAL MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, 2019-10-19)
  Günümüzde, çelik taşıyıcı sistemlerin kullanımı özellikle endüstri binalarında gün geçtikçe artmaktadır. Gerek Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY–2018) gerekse Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar ...
 • TDBY 2018’e Göre Dış Merkez Çaprazlı Yüksek Süneklikli Moment Aktaran Çelik Çerçevelerde Düşey Deprem Etkisi 

  Sancıoğlu, Sadrettin; Şimşek, Muhammed; Çarbaş, Serdar (1. ULUSAL MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, 2019-10-19)
  Dünyada, çelik yapıların gelişimi ve incelenmesi hakkında birçok çalışmalar yapılmaktadır. Dışmerkezi çelik çaprazlar ilk olarak 1970 yılında Japonya’da ve devamında 1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde incelenmiştir ...
 • Eksenel Yük Etkisi Altında İnce Cidarlı Çelik Kolonların Deneysel Olarak İncelenmesi 

  İlgün, Abdulkerim; Can, Hüsnü; Bayram, Berna; Arıbaş, Semih; Zia, Ahmad Javid; Sancıoğlu, Sadrettin (7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, 2019-10-05)
  Bu çalışmada daire kesitli çelik kolonların, farklı dolgu malzemeleriyle eksenel yük altındaki davranışı incelenmiştir. Çalışmada 60,3 mm çapında, 3 mm cidar kalınlığında ve 750 mm uzunluğunda S235JR kalitesinde 12 adet ...
 • Variational Approximate and Mixed-Finite Element Solution for Static Analysis of Laminated Composite Plates 

  Madenci, Emrah; Özütok, Atilla (Solid State Phenomena, 2017)
  The main objective of the present study is to give a systematic way for the derivation of laminated composite plates by using the mixed type finite element formulation with a functional. The fırst order shear deformation ...
 • Ege Bölgesi Yaz Ayları Buharlaşma Verilerine Trend Analizi 

  Çıtakoğlu, Hatice; Geyikli, Selim; Demir, Vahdettin (5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 2017-09-12)
  Bu çalışmada Ege Bölgesi’nde bulunan Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın ve İzmir illerine ait meteoroloji gözlem istasyonlarının, 1971 – 2014 yılları arası kaydedilen Temmuz ve Ağustos aylarına ait buharlaşma ...
 • SEA WATER LEVEL ESTIMATION USING SIX DIFFERENT ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TRAINING ALGORITHM 

  Çubukçu, Esra Aslı; Sancıoğlu, Sadrettin; Demir, Vahdettin; Sevimli, Mehmet Faik (Golden Light Publishing®, a trademark of Dynamic Academy®, 2019)
  Water level estimation is important at various time intervals using the records of past time series in water resources engineering and management. For instance, sea level affects groundwater tables in low-lying coastal areas, ...
 • Drought and Flood Analyses of Samsun City 

  Demir, Vahdettin; Bilge, Hümeyra; Sevimli, Mehmet Faik (International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017-05-08)
  The aim of this study is to analyze the flood and drought based on precipitation and streamflow data gathered from Samsun City, the most developed province of the Black Sea Region. Flood and drought analysis are important ...
 • Trend Analysis of Precipitation, Temperature and Wind Data in Samsun (Turkey) 

  Ülke, Aslı; Beden, Neslihan; Demir, Vahdettin (IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 2017-03-25)
  Climate change effects have been remarkably perceived today; the determination of trends in precipitation, stream flow, winds, evaporation, and temperatures has become considerable for the planning and management of water ...
 • Flood Modeling by GIS Tools 

  Beden, Neslihan; Demir, Vahdettin; Ülke, Aslı (International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2017-11-04)
  In this study flood risks of Samsun Degirmen stream determinate by MIKE 11 and GIS. In this study, MIKE powered by DHI software used for numerical 1D modeling of study area. The hydrological and hydraulic data for the ...
 • Homogeneity and Trend Analysis of Long Term Temperatures in the Middle Black Sea Region 

  Demir, Vahdettin; Zeybekoglu, Utku; Beden, Neslihan; Keskin, Aslı Ülke (13th International Congress on Advances in Civil Engineering, 2018-09-12)
  In this study long-term trend analysis of maximum and minimum monthly temperatures are determined in the Middle Black Sea Region of Turkey. Data is obtained from Turkish State Meteorological Service for the period of 1964 ...
 • Türkiye Sıcaklıklarının Trend Analizi 

  Kuyucu, Hülya; Demir, Vahdettin; Geyikli, Mehmet Selim; Çıtakoğlu, Hatice (1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Proceedings, 2017-11-02)
  Climate change effects have been remarkably today; the determination of trends in temperatures, precipitation, stream flow, winds and evaporation has become considerable for the planning and management of water resources ...
 • USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN STABILITY CONTROL OF CANTILEVER RETAINING WALLS 

  Uray, Esra; Demir, Vahdettin; Keskin, A.Ülkü; Tan, Özcan (Proceedings of the International Civil Engineering & Architecture Conference, 2019-04-17)
  Stability conditions effective on the design of the wall are safety factors of sliding, overturning and slope stability. Design of a cantilever retaining wall depends on great numbers of parameters such as soil properties ...

View more