Recent Submissions

  • Karadeniz Bölgesi yağışlarının trend analizi 

    Demir, Vahdettin (Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
    Son yıllarda suya olan talep giderek artmaktadır. Buna karşın su kaynaklarının sınırlı olması, mevcut kaynakların ihtiyaca cevap verecek optimum seviyelerde kullanılması gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle su ...