Now showing items 1-1 of 1

    • Yeni Ekonomi ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi 

      Büyükdoğan, Birol (Gazi Kitabevi, 2014)
      Yüzyılın ikinci yarısından itibaren küresel anlamda artan rekabet, dünya ekonomisindeki finansal gelişmeler ve ilerleyen teknoloji işletmeleri dışa açılmaya, yenilik yapmaya ve teknoloji geliştirmeye zorlamış, özellikle ...