Now showing items 5-11 of 11

  • Migren Tanılı Hastalarda Ağrıyı Felaketleştirme ve Dürtüsellik 

   Harmancı, Hatice; Kul, Birsel (Türkiye Psikiyatri Derneği, 2019-04-11)
   AMAÇ Migren ruhsal yakınmaların sıklıkla eşlik ettiği baş ağrısı türlerindendir. Ağrının niteliksel ve niceliksel özellikleri, ağrıyı algılama şekli hastanın yaşam kalitesi üzerinde etkilidir. Hastalığın kronik ...
  • Migren Tanılı Hastalarda Ağrıyı Felaketleştirme ve Dürtüsellik 

   Harmancı, Hatice; Kul, Birsel (2019-04-11)
   Migren Tanılı Hastalarda Ağrıyı Felaketleştirme ve Dürtüsellik Hatice Harmancı1, Birsel Kul2 1 KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, KONYA 2 Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ...
  • POLİKİSTİK OVER SENDROMU TANILI HASTALARDA SİBERKONDRİYA 

   Harmancı, Hatice; Eriç, Jule (Çizgi Kitabevi Yayınları, 2019-04-20)
   ÖZET AMAÇ; Ruh sağlığı alanında siberkondriya yeni bir kavram olmakla birlikte henüz psikiyatrik tanı sınıflandırmasında yer almamaktadır. Bu kavramın ifade ettiği tanımlama internetten hastalık arama davranışıdır. Polikistik ...
  • POLİKİSTİK OVER SENDROMU TANILI HASTALARDA SİBERKONDRİYA 

   Harmancı, Hatice; Eriç, Jule (Çizgi Kitabevi Yayınları, 2019-04-20)
   ÖZET AMAÇ; Ruh sağlığı alanında siberkondriya yeni bir kavram olmakla birlikte henüz psikiyatrik tanı sınıflandırmasında yer almamaktadır. Bu kavramın ifade ettiği tanımlama internetten hastalık arama davranışıdır. Polikistik ...
  • Postpartum Psikoz Belirtilerinin Kültürel Boyutu ile Ele Alınması: Albasması İnancı 

   Şen, Nazım (ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 2020-09-05)
   In this study, in our country, which has a multicultural society, birth culture is discussed within the scope of topics such as expression style and regional meaning differences. The most widely ...
  • PSİKİYATRİ POLİKLİNİK MUAYENESİNE ZORLA GETİRİLEN GENÇLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

   Harmancı, Hatice (Çizgi Kitabevi Yayınları, 2018-12-01)
   ÖZET AMAÇ; Psikiyatri polikliniğine kendi rızası dışında getirilen gençlerin sosyodemografik özelliklerini, psikiyatrik tanılarını değerlendirmek ve görüşme sonrası iç görü düzeyini incelemektir. YÖNTEM; Araştırmaya KTO ...
  • YAŞAM DOYUMUNUN YORDAYICILARI OLARAK ÖZANLAYIŞ VE MERHAMETİN İNCELENMESİ 

   Akdeniz, Seher; Gültekin Ahçı, Zeynep (Çizgi, 2018-12)
   Bu araştırmanın amacı öz anlayış ve merhamet düzeylerinin yaşam doyumu üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Konya KTO Karatay üniversitesi ve Necmettin Erbakan üniversitesinden uygun ...