Now showing items 1-1 of 1

    • Ahilik ve Meslek Ahlakı 

      Unknown author (KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, 2018-09)
      Bu kitap içindeki bölümlerde ahlak kavramı, ahlakın tanımı, edep, ahlakın örf ve âdet ile ilgisi, ahlakın temel kaynakları, bu bağlamda Kur'an ve Sünnet, İcma' ve Kıyas konuları ele alınmıştır. Daha sonraki aşama da Türklerde ...