Now showing items 1-4 of 4

  • Covid-19 Korkusu ve Yaşlı Ayırımcılığı Arasındaki İlişki 

   ÇALIK, Saniye Göknil; YILMAZ, Evre; BALCI, Hatice; TÜRKTEMİZ, Halil; BAŞER, Gülfidan; BAŞER, Doğa (Selçu Tıp Dergisi, 2022-02-18)
   Aim: The clinical course of COVID-19 cases and the severity of symptoms vary according to the case. However, it has been seen in the cases examined that it poses a greater risk for those with chronic diseases and elderly ...
  • Hemodiyaliz Hastalarının Evde Bakım Gereksinimleri 

   BALCI, Hatice; BAŞER, Gülfidan; YILMAZ, Evre (2018-04)
   AMAÇ: Kronik böbrek yetmezliği dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı artan bir sağlık sorunudur. Kronik böbrek yetmezliğinde renal replasman tedavi seçenekleri; hemodiyaliz, periton diyalizi ve transplantasyondur. Türkiye’de ...
  • Relationship Between Covid-19 Fear And Ageism: The Case Of Konya 

   ÇALIK, Saniye Göknil; YILMAZ, Evre; BALCI, Hatice; TÜRKTEMİZ, Halil; BAŞER, Gülfidan; BAŞER, Doğa (5. International Health Sciences and Management Conference, 2020-10-12)
   Problem of Study: Is there a relationship between COVID-19 fear and ageism? Purpose of the Study: This study aims to reveal whether there is a relationship between COVID-19 fear experienced by individuals aged 18-65 ...
  • Yaşlı Bireylerde Uyku Sorunlarını Gidermeye Yönelik Nonfarmakolojik Müdahaleler: Sistematik Derleme 

   BAŞER, Gülfidan (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2021-07-14)
   Amaç: Bu çalışmada yaşlı bireylerde uyku sorunlarını gidermeye yönelik nonfarmakolojik müdahaleleri içeren randomize kontrollü çalışmaların sistematik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma için, ...