Now showing items 1-5 of 5

  • Babalar İçin Emzirme Öz-yeterlilik Ölçeği Kısa Formunun Türk Kültürüne Uyarlanması 

   KÜÇÜKOĞLU, Sibel; KURT SEZER, Hilal; DENNIS, Cindy Lee (2019-11)
   Objective: It is stated that participation of fathers in the breastfeeding process has a positive effect in starting and maintaining breastfeeding, as well as coping with the difficulties of breastfeeding. This is why it ...
  • Cue Based Feeding 

   KURT SEZER, Hilal; KÜÇÜKOĞLU, Sibel (2020)
   The problems such as feeding difficulties, insufficient caloric intake, developmental delay, prolonged discharge time, the care burden and increased costs in preterm infants arise because of the non-simultaneous sucking, ...
  • The Effects of the Pandemic on Childhood Obesity 

   KURT SEZER, Hilal; KÜÇÜKOĞLU, Sibel (2021)
   Obesity is among the leading global health problems in children under five years of age. Obesity, which is caused by genetic factors, inactive lifestyle, negative eating behaviors, endocrine disorders and malnutrition, has ...
  • Preterm Bebeklerde İpuçlarını Takip Ederek Besleme 

   KURT SEZER, Hilal; KÜÇÜKOĞLU, Sibel (2019-12)
   Günümüzde yenidoğan yoğun bakım kliniklerinde tedavi altındaki preterm bebeklerin beslenmesinde birçok kanıt temelli yaklaşım kullanılmaktadır. İpucu Temelli Beslenme; bebeğin oral beslenmeye ne zaman hazır olduğunu ...
  • Preterm Bebeklerde Oral-Motor Fonksiyonların Gelişimini Destekleyici Uygulamalar 

   KURT SEZER, Hilal; KÜÇÜKOĞLU, Sibel (İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 2020)
   Küresel düzeyde, beş yaşın altındaki çocukların ölüm nedenlerinden birisi de prematüre doğumdur. Gestasyon haftasına bağlı olarak preterm eyleme maruz kalan bebeklerde; emme, yutma ve nefes alma koordinasyonundaki yapısal ...