Now showing items 1-1 of 1

    • Hemodiyaliz Hemşirelerinde Merhamet Düzeyi ve İlişkili Faktörler 

      ERDEM, Özlem; KOÇAK UYAROĞLU, Arzu (Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021-06-05)
      Amaç: Araştırma, hemodiyaliz hemşirelerinin merhamet düzeyini ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. Materyal ve Metot: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde yapılan bu araştırmanın örneklemini Konya il ...