Show simple item record

dc.contributor.authorGüleş, Bedia
dc.date.accessioned2019-07-04T08:01:40Z
dc.date.available2019-07-04T08:01:40Z
dc.date.issued2016-01-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/377
dc.description.abstractİsim, kişi için hayati öneme sahip bir şahıs varlığı hakkıdır. Zira isim, anlamı itibariyle, kişinin hayatının şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca isim bir bakıma toplumda ve resmi kayıtlarda kişiyi temsil eden kelimedir. Bu yüzden belirlenmesi de hukuki alanda ayrı bir boyut kazanmaktadır. Türk Medeni Kanunu m.339/5’e göre “Çocuğun adını ana ve babası koyar”. Böylece kişiliğin önemli parçalarından olan adı belirleme yetkisi, kanun koyucu tarafından, çocuğa en yakın kimselere verilmiş bulunmaktadır. Fakat fıkra, çocuğa isim verecek kişiyi belirlerken, “velayet hakkı kendisinde olan” ya da “çocukla soy bağı kurulmuş olan kimse” dememiş, bu kimseleri ana – baba olarak belirtmekle yetinmiştir. Diğer yandan m.339, “velayetin kapsamı” başlıklı ayrımda ele alınmıştır. Peki, velayet ana – babadan yalnız birine ait olduğu durumlarda isim verme hakkı her ikisine mi yoksa velayet kendisinde olan kişiye mi aittir? İşte bu sorunun cevabında, maddenin yorumu ve ad verme hakkının ana – babaya veriliş sebebi kilit rol oynamaktadır. Name is a presence of person right which has great significance. Because meaning as name has important place on person’s life’s embodiment. Furthermore name is a word which represents person in society and formal enrolment in a way. So its specify is gaining a separate demension on law field. Turkish Civil Code ‘s 339/5 th clause says “child’s parent give to child his/her name”. So, specifying competence the name which is important part of personality has given to the nearest people to child by legislator. But the clause didn’t say “the person is who has custody right” or “the person is who has established paternity with child” when it has specified person who give name to child; it confined oneself with signifying these people as mother and father. On the other side, 339 th clause has dealed in part is which has title “the content of custody”. Well, who has the right giving a name to child when one of the parent has custody? One of parent or both of mother and father? So, clause’s commentary and reason of the giving right which is giving name to parent are acting an important role.en_US
dc.subjectAd, Velayet, Soy Bağı, Ana – Baba, Şahıs Varlığı Hakkı; Name, Custody, Descent, Parent, The Presence of Person Right.en_US
dc.titleÇocuğa İsim Verme Hakkının Kime Ait Olduğu Sorunuen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record