Recent Submissions

 • İdari Yaptırım Kavramı ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 

  ALPSOY, Zeliha (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021-12)
  Yasalar ile insanlar tarafından uyulması gereken kurallar ve bu kurallara uyulmaması halinde uygulanacak olan yaptırımlar ortaya konulmaktadır. Bu doğrultuda, Kabahatler Kanunu m. 16’da idari yaptırım türleri düzenlenmiştir. ...
 • Türk Vergi Hukukunda Yoklama İşlemi 

  ALPSOY, Zeliha (Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021-10)
  Yoklama hem vergi mükellefi ya da sorumlusu olan hem de fiilen bu statüde olmakla birlikte gerekli bildirimleri yapmayan kişilere uygulanabilen bir işlemdir. Yoklama, kâğıt üstünde vergi idaresine sunulan durum ile gerçek ...
 • Vergi Hukukunda Arama İşlemi 

  ALPSOY, Zeliha (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021-03)
  Arama çeşitli kanun ve yönetmeliklerde düzenmiş olan bir işlemdir. Çeşitli kanun ve yönetmeliklerde düzenlenen bu işlem temelde ortak noktalara sahiptir. Bununla birlikte Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen arama işlemi vergi ...
 • Tarihsel Perspektifte Limited Şirket Kavramı 

  AKINCI, Elif (İstanbul Üniversitesi Yayınevi, 2018-07-01)
  Limited şirket, Alman kanun koyucusu tarafından evrensel hukuk sistemine kazandırılan bir şirket türüdür. Özellikle aile şirketlerine olan benzerliği sebebiyle sadece küçük ölçekli işletmeler tarafından tercih edileceği ...
 • Limited şirketlerde müdürün azli 

  AKINCI, Elif (Sayram Yayınları, 2019-06-01)
  Limited şirketler, Türk ticari hayatında en çok tercih edilen şirket tipidir. 6762 Sayılı TTK'da limited şirketler daha çok kolektif şirkete yakın bir tür olarak düzenlenmişti. Buna karşın, 6102 Sayılı TTK'da limited şirkete ...