Now showing items 164-168 of 168

  • Thumbnail

   Yaşam Doyumunun Yordayıcıları Olarak Özanlayış ve Merhametin İncelenmesi 

   AKDENİZ, Seher; GÜLTEKİN AHÇI, Zeynep (Çizgi kitabevi, 2018)
   Bu araştırmanın amacı öz anlayış ve merhamet düzeylerinin yaşam doyumu üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Konya KTO Karatay üniversitesi ve Necmettin Erbakan üniversitesinden uygun ...
  • Thumbnail

   Yeni Bir Yaşam Biçimi: Artırılmış Gerçeklik (AG) 

   BİNGÖL, Bülent (ÜSKÜDAR ÜNİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 2018-08-01)
   Developments/changes in the field of technology directly or indirectly affect human life. The rapidly developing/changing software and hardware in the field of communication technology is not only determining people’s ways ...
  • Thumbnail

   Yeni Ekonomi ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol (Gazi Kitabevi, 2014)
   Yüzyılın ikinci yarısından itibaren küresel anlamda artan rekabet, dünya ekonomisindeki finansal gelişmeler ve ilerleyen teknoloji işletmeleri dışa açılmaya, yenilik yapmaya ve teknoloji geliştirmeye zorlamış, özellikle ...
  • Thumbnail

   Yoksullukla Mücadelede Hedefleme Mekanizmaları Üzerine Bir Değerlendirme 

   AYHAN, Döne; USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara (2016-04)
   GİRİŞ Yoksulluk küreselleşmenin etkisiyle sosyal refah alanında daha görünür hale gelen ve farklı disiplinlerce ele alınan bir sorundur. Toplumsal eşitsizlikle yakından ilgili olan yoksulluk; sağlık, eğitim gibi hizmetlerden ...
  • Thumbnail

   “Yok” Edilen İnsanlık: Soykırım Suçu ve Uluslararası Sosyal Hizmet 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet (Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015, 2017)
   Toplum olabilmenin ve insanlık olarak bir arada yaşayabilmenin bir gereği olarak ahlaki duygu ve değerlerin önem taşıdığı tartışılmaz bir gerçekliği oluşturmaktadır. Sosyal hizmetin varoluş ilkelerinden olan sosyal adalet, ...