Show simple item record

dc.contributor.advisorCURA, FATİH
dc.contributor.authorKESKİN, MUSTAFA SAMET
dc.date.accessioned2020-10-07T07:36:45Z
dc.date.available2020-10-07T07:36:45Z
dc.date.issued2020-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/4843
dc.description.abstractBu projenin amacı, ihracatçı firmalara, sağlıklı ihracat bilgilerinin temini ve bu bilgilerin etkin bir şekilde kullanımına yardımcı olarak ihracat faaliyetlerinin ve yararlandıkları bilgi kaynaklarının performanslarını artırmaları hedeflenmektedir. Spesifik olarak, araştırma hedefi, ihracat Pazar araştırmasının, bilgi türlerinin, ihracat araştırma yöntemlerinin ve ihracat bilgisinin şirket içinde nasıl kullanıldığının ihracat şirketi performansının ölçülmesi üzerindeki etkilerinin, ihracat satışlarının, ihracat artışının ve ihracat karlılığının belirlenmesidir. Araştırma, şirketlerin ihracat bilgilerini farklı kaynaklardan topladıklarını ve karar vermede çeşitli amaçlar için kullandıklarını belirledi. Araştırma ayrıca, ihracat pazar araştırmalarında kullanılan bilgi türleri ile karar almada bilgi kullanımındaki farklılıkların, esas olarak satış, pazar payı ve karlılık açısından ölçülen ihracat performansları üzerinde farklı etkileri olduğunu açıkça ortaya koydu. Literatürdeki çalışmaların bazıları parça parça bir şekilde, ihracat Pazar araştırmalarının ve bunların uygulama sıklıklarının ihracat performansı üzerindeki etkisinin belirlenmesi, bu konuda deneyim ve bilgi edinilmesi ve bu bilgilerin kullanılması konularına odaklanmış olsa da, tüm unsurları uluslararası pazar araştırmasına dahil eden çalışmalar bulunmuyor. Bilişim sistemleri ve şirketlerin ihracat pazarlaması nezdinde uluslararası Pazar araştırmalarının bilgi sistemlerinin şirket ihracat performansı üzerindeki etkileri araştırıldığında bu eksikliğin üzerine yoğunlaşmak ihtiyacı meydana gelmektedir. Bu proje, ihracat Pazarlamasında uluslararası pazar araştırmalarının ihracat performansı üzerindeki önemi ve yapılan araştırmalarda kullanılan kaynak ve verilerin türlerini ve tüm unsurlarının firmaların ihracatı üzerindeki önemi bünyesinde yoğunlaşmakta ve uluslararası Pazar araştırması bilgi unsurlarının ihracat performansı üzerindeki etkilerini arttırmayı hedeflemektedir. Edinilen sonucun ihracatçılara pazar araştırması yönteminin ihracat performansını olumlu yönde arttıracağı konusunda yardımcı olacağı ümit edilmektedir. The aim of this project is to increase the performance of export activities and the information sources they use by helping export companies to provide healthy export information and use it effectively. Specifically, the research objective is to determine the effects of export market research, information types, export research methods and how export information is used within the company on the measurement of export company performance, export sales, export growth and export profitability. The research determined that companies gather their export information from different sources and use them for various purposes in decision making. The research also made it clear that the types of information used in export market research and the use of information in decision making have different effects on export performance, which is mainly measured in terms of sales, market share and profitability. Although some of the studies in the literature are piecemeally focused on determining the impact of export market research and their application frequency on export performance, gaining experience and knowledge in this regard, and using this information, there are no studies that include all elements in international market research. When the effects of information systems of international market researches on the export marketing of information systems and companies on the export performance of the company are investigated, the need to focus on this deficiency occurs. This project focuses on the importance of international market research on export performance in export marketing and the types of sources and data used in researches, and the importance of all elements on the export of firms, and aims to increase the effects of international market research information on export performance. It is hoped that the obtained result will help exporters to improve the export performance of the market research method positively.en_US
dc.titleİhracat Pazarlamasında Uluslararası Pazar Araştırmasının Önemi ve İhracat Performansına Etkisi: Tarım Sulama Sektöründe Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeImportance of International Market Research in Export Marketing and Its Effect on Export Performance: An Application in Agricultural Irrigation Sectoren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record