Sub-communities within this community

 • Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans [0]

  Halen önemli düzeyde uzman/bilirkişi ihtiyacı bulunan bilişim suçları ile mücadele alanında nitelikli eleman yetiştirmek ve aynı zamanda ülkemizde çok yeni sayılabilecek disiplinler arası bir bilim dalında akademik ...
 • Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans [0]

  Programın amacı; ülkemizde aile sistemini ve yapısını analiz edebilen aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini ...
 • Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans [0]

  Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Programı, hem sanayi ve ticaret alanından, hem de akademik alandan öğrencilerin ilgisini çekmeyi hedeflemektedir. Program Tezli ve Tezsiz olarak iki şekilde açılmaktadır. Tezli programda ...
 • Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans [0]

  Enerji Yönetimi yüksek lisans programı enerjinin ekonomik, politik, sosyal, hukuki çerçevesini ele alan bir program olup tarifeleri oluşturan unsurlar, tarifelerin finansal arka planı, fiyat oluşumu, enerji mevzuatı, enerji ...
 • Grafik Tasarım Yüksek Lisans [0]

  Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2017 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Grafik Tasarım Programı’nda, Bilimsel araştırma yöntemleri ve teknikleri ile ilgili teorik ve uygulamalı ...
 • İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans [0]

  Program insan kaynakları ve sosyal güvenlik alanında çalışacak kişiler yetiştirmeye odaklıdır. Öğrencilere insan kaynakları yönetimi ve sosyal güvenlik teori ve politikası konusunda yüksek lisans seviyesinde bilgiler aktarılır.
 • İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans [0]

  İnşaat mühendisliğinin anabilim dallarından olan yapı, geoteknik mühendisliği, yapı işletmesi ve altyapı mühendisliğinde araştırma konuları her geçen gün artmakta ve uygulama alanları ile ilgili araştırma konuları ...
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans [0]

  İş sağlığı ve güvenliği; mühendislik, kimya, fizik, tıp, psikoloji, hukuk, sosyoloji gibi pozitif ve sosyal bilimler arasında etkileşimi ve işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Bu program, özel sektör veya kamu kurum ve ...
 • İşletme Doktora Programı [0]

  Bu program yüksek lisans eğitimini işletme alanında yapan öğrencilere yöneliktir. İşletme Doktora programının temel amacı; öğrencileri öncelikle sosyal bilim felsefesi ve metodoloji gibi konularda yetkin kıldıktan sonra ...
 • İşletme Tezli Yüksek Lisans [0]

  İşletme Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı; adayların lisans eğitimi sonrası alanlarındaki gelişmeleri izlemeleri ve alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Program içeriği kuramsal ve uygulamalı derslerden ...
 • Kamu Hukuku Yüksek Lisans [0]

  Kamu hukuku bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Kamu Hukuku Bölümünde Anayasa Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Milletler arası Hukuk, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi ...
 • Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans [0]

  Mekatronik Mühendisliği faydalı ürün tasarlamak ve üretmek amacıyla Makine Mühendisliği,Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, BilgisayarMühendisliği ve Bilişim Sistemleri alanlarını sinerji oluşturacak ...
 • Mimarlık Tezli Yüksek Lisans [0]

  Dünyanın en eski mesleği olarak kabul edilen mimarlık tüm dünya ülkelerinde en büyük sektör olarak kabul edilen yapı sektörünün de ayrılmaz bir parçasıdır. Mimarlık mesleğinde geçmişin birikimleri doğrultusunda gelecekte ...
 • Odyoloji Tezli Yüksek Lisans [0]

  Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı bilimsel hazırlık programı hariç dört (4) yarıyıldan oluşur. İlk ve ikinci yarıyılda öğrencilerden sadece derslere devamları istenir. İlk yarıyıl sonu tez danışmanı, ikinci yarıyıl ...
 • Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans [0]

  Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı bilimsel hazırlık programı hariç dört (4)yarıyıldan oluşur. İlk ve ikinci yarıyılda öğrencilerden sadece derslere devamları istenir. İlk yarıyıl sonu tez ...
 • Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans [0]

  KTO Karatay Üniversitesi Sosyoloji bölümü Yüksek Lisans programı 2017 bahar döneminde eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Farklı oranlarda burslara sahip öğrencilerimiz bulunmaktadır. Sosyoloji bölümünde ...
 • Tarih Tezli Yüksek Lisans [0]

  Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim vermekteki temel amaç, tarih alanında gençlerin akademik düzeyde bilgiye ulaşmada deneyim sahibi olmaları, yorumlama becerisi kazanmaları ve doktora programına ...
 • Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans [0]

  KTO Karatay Üniversitesi Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenci alımına başlamıştır. Farklı oranlarda burslara sahip öğrencilerimiz bulunmaktadır. Programda ...
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora [0]

  Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünün lisansüstü programlarında eğitim açısından en önemli nokta akademik kadro ve müfredat niteliğidir. KTO Karatay Üniversitesi’nde ise hem müfredat hem de akademik kadro niteliği ...
 • Çocuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans [0]

  Çocuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans Programı bilimsel hazırlık programı hariç dört (4)yarıyıldan oluşur. İlk ve ikinci yarıyılda öğrencilerden sadece derslere devamları istenir. İlk yarıyıl sonu tez danışmanı, ikinci yarıyıl ...
 • Özel Hukuk Yüksek Lisans [0]

  Özel Hukuk Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Özel Hukuk Bölümünde Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler ...