Show simple item record

dc.contributor.authorSARIKAYA, Ecenur
dc.date.accessioned2021-01-22T08:42:22Z
dc.date.available2021-01-22T08:42:22Z
dc.date.issued2020-10
dc.identifier.issn1306-9802
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/4976
dc.description.abstractTüm dünyanın etkilendiği Covid-19 salgını, ülkemizde de ciddi sonuçlar doğurmuştur. Hastalığın büyük ölçüde solunum yoluyla bulaştığı tespit edildiğinden çalışma hayatı da salgından doğrudan etkilenmiştir. Mevcut koşullarda hem işin aksamadan sürdürülmesi hem de işçinin haklarının ve sağlığının korunması gerekmektedir. Bu nedenle çalışma hayatının devamı için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Ülke genelinde alınan birtakım tedbirler, işçinin hakkının korunabilmesi için toplu iş hukukundaki bazı hükümlerde de değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. Çalışmamızda salgın hali nedeniyle toplu iş hukukuna ilişkin getirilen yeni düzenlemeler ile salgının iş sağlığı ve güvenliği hukuku kapsamındaki kısa değerlendirilmesi ele alınmaya çalışılmıştır. Abstract: The epidemic of Covid-19 that affects the whole world, has resulted in severe consequences in our country. Working life has directly affected from epidemic as the disease was found to be transmitted largely by respiration. Under current conditions,it is both required to carry the works on smoothly and to protect the worker’s rights and health.. Therefore new arrangements have been made for continuance of working life. Some measures taken throughout the country also necessitated to make changes in some provisions in collective labor law in order to ensure protection of worker’s right. A brief evaluation of new regulations, brought to collective labor law and effects of pandemic on occupational health and safety law, are endeavored to be made in our study.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTerazi Hukuk Dergisien_US
dc.subjectCovid-19 Salgınıen_US
dc.subjectİşçien_US
dc.subjectİşverenen_US
dc.subjectSendikaen_US
dc.subjectToplu iş Hukukuen_US
dc.subjectİş Sağlığı ve Güvenliğien_US
dc.subjectÖnlemen_US
dc.titleCovid-19 Pandemisinin Toplu İş Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Bakımından Sonuçlarıen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record