Show simple item record

dc.contributor.authorUstabaşı Gündüz, Dilara
dc.contributor.authorSağlam, Esra
dc.date.accessioned2021-01-22T10:10:38Z
dc.date.available2021-01-22T10:10:38Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn2528-9527
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/4993
dc.description.abstractKentsel yoksulluğun, mekânsal ayrışmanın ve bunlara bağlı olarak sosyal dışlanmanın yoğun olduğu mekânlarda yaşanan sosyal sorunlar bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı; öteki mekânlardaki insanlarının yaşadıkları sosyal sorunları ortaya koymak ve bu sorunları sosyal politika bakış açısıyla değerlendirmektir. Nitel araştırma yöntemine uygun olarak Web of Science Core Collection endekslerinde taranan öteki mekân çalışmalarında, yoksulluk, kent yoksulluğu, sosyal dışlanma, sosyal içerme ve sosyal politika anahtar kelimelerinin başlıklarında yer aldığı, son on yılda yayımlanan 42 makale derlenerek sosyal hizmet ve sosyal politika perspektifiyle içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonucunda slum, ghetto, squatter, favela, banliyö ve gecekondu gibi öteki mekânlarda rastlanan başlıca sorunların; kentsel yoksulluk, temel ihtiyaçların karşılanamaması, barınma ve altyapı hizmetlerinden yoksunluk, eşitsizlik, gecekondu turizmi, yoksulluğun temsili, sosyal dışlanma, toplumsal sapma ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı olduğu bulunmuştur. Bu sosyal sorunların çözülebilmesi ve sosyal bütünleşmenin, sosyal gelişmenin sağlanabilmesi için sosyal hizmet uygulamalarına ve uygulanabilir sosyal politika önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherOPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectkentsel yoksulluken_US
dc.subjectsosyal dışlanmaen_US
dc.subjectöteki mekanen_US
dc.subjectsosyal hizmeten_US
dc.subjectsosyal politikaen_US
dc.titleÖteki mekânlarda sosyal sorunlar: bir literatür taramasıen_US
dc.title.alternativeSocial Problems in the Otherized Places: A Literature Reviewen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States