Show simple item record

dc.contributor.authorAKKOYUN SERT, Özlem
dc.contributor.authorAlkan, Büşra
dc.contributor.authorAltınok, Gülcan
dc.contributor.authorYılmaz, Kamil
dc.date.accessioned2021-01-22T11:28:55Z
dc.date.available2021-01-22T11:28:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2651-4451
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5017
dc.description.abstractAmaç: Egzersizin kardiyorespiratuar etkileri, çalışan kaslara yeterli oksijen ve beslenmenin sağlanmasıyla ilişkilidir. Egzersizde şiddetin artmasına bağlı olarak kardiyak outputta, kalp hızında ve oksijen tüketiminde artma gözlenmektedir. Egzersize verilen yanıtlar solunum fonksiyonları ile yakından ilişkilidir. Çalışmamızın amacı, genç kadınlarda submaksimal egzersiz kapasitesini belirlemek amacıyla kullanılan üç dakika basamak testi (3DBT) sonrası egzersiz kardiyak yanıtları ile solunum fonksiyonları arasındaki ilişkiyi belirlemekti. Yöntem: Çalışmaya yaş ort. 20,19±1,59 yıl, vücut kütle indeksi (VKİ) ort. 22,48±3,53 kg/m2 , herhangi bir hastalığı bulunmayan 32 kadın birey dahil edildi. Solunum fonksiyon parametrelerinden FEV1 , FVC, FEV1 /FVC, FEF%25-75 ve PEF değerleri beklenen değerin yüzdesi olarak kaydedildi. 3DBT öncesi ve sonrası bireylerin kalp hızları, kan basınçları ve algılanan efor seviyeleri (Modifiye Borg Skalası-MBS) kaydedildi. Metronom yardımıyla bireylerden 3 dk boyunca 17 cm yüksekliğinde basamağı çıkıp inmeleri istendi. Sonuçlar: Bireylerin ortalama FEV1 (2,75±0,60 L/sn), FVC (3,37±0,56 L/sn), PEF (4,12±1,68 L/sn) ve FEF%25-75 (2,96±1,03 L/sn) değerleri kaydedildi. Test sonrası ort. kalp hızı 151,81±15,13 atım/dk, sistolik kan basıncı (SKB) 119,69±15,34 mm/Hg, diyastolik kan basıncı (DKB) 69,53±9,70 mm/Hg ve MBS skorları 5,25±1,58 olarak ölçüldü. Test öncesi SKB ile FVC% değeri arasında (r=0,37, p=0,03), DKB ile FVC% değeri arasında (r=0,35, p=0,04) anlamlı derecede korelasyon belirlendi. Test başlangıç ve sonrası kalp hızı, DKB, SKB ve MBS değişimleri ile solunum fonksiyon test parametreleri arasında anlamlı ilişki bulunamadı (p>0,05). Tartışma:Basamak aktivitelerinin yürüme aktivitesine göre daha fazla kardiyak stres oluşturması nedeniyle 3 DBT çalışmamızda kullanılmıştır. Test sonucu elde edilen kardiyak yanıtlar ile solunum fonksiyon parametreleri arasında ilişki bulunumaması nedeniyle egzersiz kapasitesinin objektif belirleyicisi olarak kullanılan laboratuvar testleri ile saha testlerini karşılaştıran çalışmaların arttırılmasının ve solunum fonksiyon testleri ile birlikte yorumlanmasının daha iyi sonuçlar vereceği kanaatindeyiz.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTurkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitationen_US
dc.titleGenç kadınlarda solunum fonksiyonları ile submaksimal egzersize verilen kardiyak yanıtların ilişkisinin belirlenmesien_US
dc.typeConference Paperen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record