Now showing items 1-6 of 6

  • ERGENLERDE ÖZ-YETERLİĞİN YORDAYICILARI OLARAK ANNE-BABA BAĞLANMA VE OKULA BAĞLANMANIN İNCELENMESİ 

   Gültekin Ahçı, Zeynep; Akdeniz, Seher; Akaroğlu, Gülriz (Çizgi, 2018-12)
   Bu araştırmada amaç ergenlerde anne ve babaya bağlanma ile okula bağlanma düzeylerinin öz-yeterlik düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ilinde çeşitli liselerde öğrenim ...
  • Gelişim Psikolojisi 1 

   Lindberg, E. Nihal; Gültekin Ahçı, Zeynep (Nobel, 2019-04)
   Bu bölümde gelişim psikolojisinin önde gelen kuramcıları ve kuramları ele alınmaktadır. Bilişsel, sosyal, kişilik gibi farklı gelişim alanlarında kuramlar gelişimin ne olduğu ve nasıl olduğu sorularına getirdikleri yanıtlar ...
  • GÜVENLİ BAĞLANMA VE YAŞAM DOYUMU ARASINDA ÖZANLAYIŞIN ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ 

   Akdeniz, Seher; Akaroğlu, Gülriz; Gültekin Ahçı, Zeynep (Çizgi kitabevi, 2018)
   Bu araştırmanın amacı güvenli bağlanma ve yaşam doyumu arasında öz anlayışın aracı rolünün incelenmesidir. Araştırma Selçuk Üniversitesinin çeşitli bölümlerinden uygun örneklem yolu ile belirlenen 439 üniversite öğrencisi ...
  • GÜVENLİ BAĞLANMA VE YAŞAM DOYUMU ARASINDA ÖZANLAYIŞIN ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ 

   Akdeniz, Seher; Akaroğlu, Gülriz; Gültekin Ahçı, Zeynep (Çizgi, 2018-12)
   Bu araştırmanın amacı güvenli bağlanma ve yaşam doyumu arasında öz anlayışın aracı rolünün incelenmesidir. Araştırma Selçuk Üniversitesinin çeşitli bölümlerinden uygun örneklem yolu ile belirlenen 439 üniversite öğrencisi ...
  • YAŞAM DOYUMUNUN YORDAYICILARI OLARAK ÖZANLAYIŞ VE MERHAMETİN İNCELENMESİ 

   Akdeniz, Seher; Gültekin Ahçı, Zeynep (Çizgi kitabevi, 2018)
   Bu araştırmanın amacı öz anlayış ve merhamet düzeylerinin yaşam doyumu üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Konya KTO Karatay üniversitesi ve Necmettin Erbakan üniversitesinden uygun ...
  • YAŞAM DOYUMUNUN YORDAYICILARI OLARAK ÖZANLAYIŞ VE MERHAMETİN İNCELENMESİ 

   Akdeniz, Seher; Gültekin Ahçı, Zeynep (Çizgi, 2018-12)
   Bu araştırmanın amacı öz anlayış ve merhamet düzeylerinin yaşam doyumu üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Konya KTO Karatay üniversitesi ve Necmettin Erbakan üniversitesinden uygun ...