Show simple item record

dc.contributor.authorBUDAK, Hatice
dc.date.accessioned2019-07-09T06:50:25Z
dc.date.available2019-07-09T06:50:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationhttp://www.itobiad.com/download/article-file/443981en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/741
dc.description.abstractBu çalışmada, sosyal ağ sitelerini kullanan bireylerin paylaşım alışkanlıklarının ve pratiklerinin mahremiyet tutum ve davranışlarında bir dönüşüme neden olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Betimsel bir çalışma olan araştırmanın örneklemini evrenden tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 736 katılımcı oluşturmuştur. 1 Haziran-15 Eylül 2015 tarihleri arasında Konya il merkezinde uygulanan anket ile veriler toplanmıştır. Çalışma neticesinde mahrem alan içinde değerlendirilen bedenin bazı bölgeleri, aile, ev, özel ilişki durumu, bireylerarası ilişkiler, dini görüş, siyasi görüş ve cinsel tercih maddelerinde katılımcıların mahremiyet tutumları ile sosyal ağlardaki paylaşımları arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Söz konusu maddelerde katılımcıların mahremiyet tutumları ile paralel paylaşımlarda bulundukları tespit edilirken her bir madde için mahremiyet tutumları ile davranışları arasında belli ölçüde farklılaşmalar olduğu da görülmüştür. Çalışma sonuçları dikkate alınarak sosyal medya iletişiminde mahremiyetin geleneksel anlamlarında bir dönüşümün yaşanmaya başladığı ifade edilebilir.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİen_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectMahremiyet Dönüşümü
dc.subjectMahremiyet
dc.subjectSosyal Medya İletişim Özellikleri
dc.subjectSosyal Paylaşım Siteleri
dc.titleSosyal Medya İletişiminde Mahremiyetin Serüvenien_US
dc.typeMakaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record