Show simple item record

dc.contributor.authorALPTEKİN, Kamil
dc.contributor.authorAKARÇAY ULUTAŞ, Demet
dc.contributor.authorUSTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara
dc.date.accessioned2019-07-09T13:40:33Z
dc.date.available2019-07-09T13:40:33Z
dc.date.issued2018-10-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/914
dc.description.abstractSuriye’de 2011 yılında çıkan iç savaş sonrasında yaklaşık üç buçuk milyon Suriyeli Türkiye’ye sığınmıştır. Dünyanın ve Türkiye’nin bugüne kadar karşılaştığı bu en büyük göç dalgası gün geçtikçe kalıcı bir duruma dönüşmüş, bir sosyal ve ekonomik uyum ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu çalışmada Türkiye’ye sığınan ve yerleşim yeri olarak Konya’yı tercih eden Suriyelilerin Konya’daki yaşantıları ve karşılaştıkları sorunlar nitel araştırma yöntemiyle bir saha araştırması çerçevesinde ele alınmıştır. Araştırma kapsamında Konya’da Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak ikamet ettikleri dört mahallede gözlem ve incelemeler yapılmış, sekiz ev ziyareti gerçekleştirilmiş, Suriyelilerle yakın ilişki içinde bulunan kurum/kuruluşların, amaçlı örneklem tekniği ile belirlenen 13 temsilci ile yarı yapılandırılmış bir form üzerinden derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırma geçici koruma altındaki Suriyelilerin acil çözüm bekleyen kimlik, barınma, kayıt, dil, eğitim, istihdam ve mevzuat odaklı birtakım sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Bunlar içerisinde eğitim ve istihdama dair yaşanan sorunların öncelikli olarak ele alınması ve sosyal uyum sürecinin multidisipliner ve çok sektörlü bir yaklaşımla, planlı bir şekilde yönetilmesinin gerek olduğu üzerinde durulmuştur.en_US
dc.subjectSuriyeli Sığınmacılaren_US
dc.subjectGeçici Korumaen_US
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectSosyal Uyumen_US
dc.subjectKonyaen_US
dc.titleKonya'da Geçici Koruma Altında Yaşayan Suriyeliler Üzerine Bir Çalışmaen_US
dc.typeMakaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record