Show simple item record

dc.contributor.advisorKAYHAN, NECATİ
dc.contributor.authorÇAĞLAR, MERVE
dc.date.accessioned2019-07-10T05:53:55Z
dc.date.available2019-07-10T05:53:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/956
dc.description.abstractÖrgüt başarısını etkileyen en önemli unsurlardan biri çalışanlardır. Çalışanlar açısından müşterilerle güçlü ilişkiler kurmak, başarılı kariyer ve kişisel hedeflere ulaşmada duygusal zekâ önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda örgüt psikolojisinde duygusal zekânın başarı üzerindeki etkisini ölçmek ve aynı zamanda duygusal zekâ ile diğer faktörler arasındaki ilişkileri ve etkileri belirlemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda özel bir bankanın 110 çalışanı ile nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanarak toplanan veriler değerlendirilmiştir. Çalışmada 100 personel ve 10 amirle görüşülmüştür. Araştırma sonucuna göre, personelin duygusal zekâlarının empati kurmada, duygularını yöneltmede, etkili iletişim kurmada ve sorunlar karşısında çözüm geliştirmede etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca amirlerin duygusal zekâlarını personele göre daha iyi kullanabildiği belirlenmiştir / Employeesareone of the most important factors affecting the success of the organization. Emotional intelligence plays an important role in establishing strong relationships with customersand achieving successful careersand personal goals. In this context, it was aimed tomea sure the effect of emotional intelligence on success in organizational psychology and also to determine the relationship sandeffects between emotional intelligence and other factors. In this context, the data collected by using the structure dinterview technique of 110 employees of a private bank andqualitativeresearchmethodswereevaluated. Inthestudy, 100 staffand 10 supervisor swere interviewed. According to the results of the study, it was seenthatthe emotional intelligence of the staff waseffective in empathizing, directing their emotions, communicating effectively and developing solutions to problems. In addition, it was determined that superiors could use their emotional intelligence beter than personnelen_US
dc.titlePOZİTİF ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN YERİ VE ÖNEMİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ /THE ROLE AND IMPORTANCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN POSITIVE ORGANIZATION PSYCHOLOGY: THE CASE OF BANKING SECTORen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record