Show simple item record

dc.contributor.authorKorkut, Z
dc.contributor.authorŞeker, M
dc.contributor.authorMağat, G
dc.contributor.authorYılmaz, MT
dc.date.accessioned2019-07-10T07:22:30Z
dc.date.available2019-07-10T07:22:30Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/970
dc.description.abstractÖzet Kemik dokusu, diğer dokular gibi hücreler ve hücreler arası maddeden oluşan bir dokudur. Hücreler arası maddenin mineralize olması ile diğer dokulardan ayrılır. Kemikler, bir taraftan yıkılıp diğer taraftan yeniden yapılarak sürekli değişime uğrayan dinamik dokulardır. Bu olaya yeniden şekillenme (remodeling) denir. Remodeling hayat boyu devam eder. Bu araştırmada; 18-34, 35-49, 50-64, 65 yaş ve üzeri olarak dört ayrı yaş grubuna ayrılan hastalarda ortopantomografiler üzerinde foramen (for.) mentale’nin premolar dişlere ve mandibulae’nın anterior, posterior ve inferioruna olan uzaklıklarının ölçülerek morfometrik olarak değerlendirilmesi ve literatürde yer alan diğer çalışmalarla kıyaslanması amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan ortopantomografiler 2014 yılı içerisinde Konya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvuran 18 yaş ve üzeri 630 bireye ait muayene amacı ile alınmış ortopantomografiler arasından seçilmiştir. İstatistiksel analizde tanımlayıcı istatistikler ile Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U, Wilcoxon, Ki-Kare testleri kullanılmıştır. For. mentale’nin lokalizasyonu farklı yaş gruplarında varyasyonlar gösterebilmektedir. For. mentale’nin, ramus mandibulae posterior kenarı ve symphysis mandibulae’ya olan uzaklığının yaşla beraber azaldığı söylenebilir. For. mentale’nin basis mandibulae’ya olan uzaklığının ise yaşa bağlı olarak değişmediği görülmüştür. For. mentale lokalizasyonunun cinsiyetler arasında fark göstermediği tespit edilmiştir. For. mentale’nin alt dişler ile olan ilişkisi incelendiğinde for. mentale’nin en sık I. ve II. premolar dişlerin apeksleri arasında (%50,2) ve II. premolar dişin apeksi hizasında (%32,3) konumlandığı görülmüştür.en_US
dc.subjectForamen mentale; mandibulae; morfometri; ortopantomografi.en_US
dc.titleFORAMEN MENTALE’NİN DEĞİŞİK YAŞ GRUPLARINDA ORTOPANTOMOGRAFİ İLE MORFOMETRİK ANALİZİen_US
dc.typeConference Paperen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record