Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 2.927 Adet 0.008 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 2.927 Adet 0.008 sn
Tam Metin [2]
Yayın Dili [5]
Editör/Editörler [1]
dc.description.provenance [20]
Erişime Açık

Yerel medyada tarım reklamlarının çiftçiler üzerindeki etkileri / The effects of local media agricultural adverters on the farmers

CİHAN YARALI, Mustafa

Yerel medya, yöre halkının ister olumlu isterse olumsuz konularda seslerinin duyurulmasında önemli bir misyona sahiptir. Yöre insanlarının talep ve şikâyetlerinin yerel yönetimler ile fark edilmesinde bir köprü görevi gören yerel medya günümüzde hiç olmadığı kadar önemli bir konuma gelmiştir. Reklamlar ise medyanın vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Yerel medyada yer alan reklamlar ulusal medyadakilerin aksine daha düşük bütçeli olmakta bu durumda yerel reklamların görsellik ve içerik açısından ulusal medyadan geri kalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle bu çalışmanın amacı, yerel medyada ...Daha fazlası

Erişime Açık

ORÇ ile Düşük Sıcaklıklı Isı Kaynaklarından Elektrik Üretilmesinde Islak ve Yeni Nesil Akışkanların Çevresel ve Termodinamik Performanslarının Karşılaştırılması

ATA, Sadık | BOYACIOĞLU, Emin | ŞAHİN, Remzi | KAHRAMAN, Ali

Organik Rankine Çevrimi (ORÇ), termal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, yüksek oranda erişilebilir, yaygın olarak kullanılan bir enerji üretim şeklidir. ORÇ’de, türbin jeneratörü termal enerjiyi önce mekanik enerjiye sonra da jeneratör aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürür. Sıradan buhar türbinleri ile karşılaştırıldığında; ORÇ sisteminde dolaşan organik akışkanlar su buharının yerini alır, ancak sudan daha yüksek moleküler ağırlıklı organik sıvıları buharlaştırarak sirkülasyon hızını düşürür ve metal parçalar üzerindeki basıncı azaltır. ORÇ’nin ideal akışkanları genellikle sıfır ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye’de Grafik Tasarımcıların Tasarım Sürecinde Sürdürülebilir Ve Çevreye Duyarlı Tasarıma Yönelik Tutumları

BÜYÜKÇAKILCI, Ahunur

Gittikçe artan dünya nüfusuyla beraber tüketimin artması ve bilinçsiz kullanıma bağlı olarak yenilenemez kaynaklar azalmaktadır. Hızla artan tüketim ve doğal kaynakların azalması bir noktada ekolojik dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Bundan dolayı yaşayan her canlının, yaşamını devam ettirebilmesi için doğayla olan bağlarını düzenlemesi gerekliliği doğmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı, doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması, üretimde sürdürülebilirlik, kaynakların etkin kullanımı, ve sürdürülebilir gelişimi ifade etmektedir. Her alanda var olan sürdürülebilirlik zincirinin devamı ...Daha fazlası

Erişime Açık

Çimento İle Stabilizasyonda Optimum Çimento Oranının Belirlenmesi

URAY, Esra | SANCIOĞLU, Sadrettin | ÇUBUKÇU, Esra Aslı | ERDEM, Mehmet Doğukan

Bu çalışmada, farklı çimento ve su oranlarının çimento stabilize zemin dayanımına etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Zayıf zeminin iyileştirilmesi ve belirli zemin özelliklerini sağlaması karayolu uygulamalarında önemli bir konudur. Yol yapımında kullanılan çimento bağlayıcılı granüler temel tabakası çakıl ve ya kırmataş dolgu malzemesi kullanılarak elde edilmektedir. Yol maliyeti ve hizmet ömrü açısından yol altı temel tabakası gerekli dayanımı sağlamalı ve oturmalara karşı dayanıklı olmalıdır. Çimento stabilizasyonunda, taneler arası boşluklar doldurulur ve zeminin mukavemeti arttırılır ...Daha fazlası

Erişime Açık

Çocuğa İsim Verme ve İsim Değişikliği Durumunda Hâkimin Çocuğa İsim Verme Yetkisi

GÜLEŞ, Bedia

İsim kişinin toplum içerisindeki resmi ve sosyal kimliğidir. Kişinin ismi için kural, onun değişmezliğidir. Fakat bazı durumlara mahsus olmak üzere mahkemeden değiştirilmesi talep edilebilir. Çocuğun ismini verme yetkisi Türk Medeni Kanunu m.339’a göre ana – babasına aittir ve bir görüşe göre onun değiştirilmesini isteme yetkisi de yine onlara aittir. Bu arada ana – babanın birlikte sahip oldukları bu yetkinin velayete mi yoksa soy bağına mı dayandığı hususu da tartışmalıdır. Dayanağı her ne olursa olsun, acaba ana – babanın çocuğa isim verme konusunda anlaşmazlığa düştüğü durumlarda hâkim onl ...Daha fazlası

Erişime Açık

Çelik Bir Yapıda Dışmerkez Diyagonal Çaprazların Etkisi

BAYRAM, Berna | SANCIOĞLU, Sadrettin | ÇARBAŞ, Serdar

Yüksek süneklik ve taşıma gücü gibi özelliklerinden dolayı çelik yapı sistemleri, diğer yapı türlerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Yapının, yatay yük taşıma kapasitesini arttırmak ve yanal ötelenmesini azaltmak için çelik çaprazlar kullanılmaktadır. Yapının tasarımında kullanılan çaprazların kesitleri, yönleri ve yerleri yapının yatay yükler altında farklı davranışlar göstermesine neden olmaktadır. Bu çalışmada, dışmerkez diyagonal çelik çaprazlar, Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar (ÇYTHYE–2018) yönetmeliğine uygun şekilde teşkil edilmişlerdir. Ayrıca, dışmerkez ...Daha fazlası

Erişime Açık

Çeviri ve Dil Öğretimi

ÇAKIR, Abdülkadir

http://www.cizgikitabevi.com/kitap/730-her-yonuyle-yabanci-dil-uzerine-arastirmalar-pdf

Erişime Açık

Çelik liflerin beton ve donatı arasındaki aderansa etkisi / Steel fibers between concrete and equipment aderance effect

ORHAN, Mehmet

Beton, çekme dayanımı ve çekme birim deformasyon kapasitesi düşük olan gevrek yapıdaki bir malzemedir. Betonun bu özelliklerinin belirgin olarak gerektiği yerlerde, beton içerisine çelik liflerin katılması sonucu, betonun zayıf özellikleri iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Bu sayede mikro çatlaklarının büyümesini de engellemektedir. Bu çalışmada beton ile donatı arasındaki aderans davranışına, iki ucu kancalı ve uzunluğu 60 mm olan çelik liflerin etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Numune beton karışımları, iki farklı su/çimento oranında hazırlanmıştır. Beton karışımları, Karışım-1(K1) beto ...Daha fazlası

Erişime Açık

Güçlendirilmiş dolgu duvarlı betonarme çerçevelerin sismik davranışı

TURAN, Mustafa

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerindedir. Son yüzyılda birçok yıkıcı deprem sonucunda yüksek can kaybı meydana gelmiştir. Bu da gösteriyor ki, deprem performansı düşük konutların hızlı, ekonomik, uygulanabilir ve etkili güçlendirme metotları ile iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmadaki amaç, deprem davranışı yetersiz betonarme çerçevelerin dolgu duvarlarında düzlem dışı davranışı sınırlandırmak ve dolgu duvarların güçlendirilerek çerçeveye olan katkılarını iyileştirilmesini araştırmaktır. Bu çalışmada, ülkemizde bulunan binalarda sıklıkla gözlenen kusurlara sahip, ...Daha fazlası

Erişime Açık

Oncology nursing practices in the management of chemotherapy‑related oral mucositis in accordance with evidence‑based guidelines: a descriptive and cross‑sectional study

GÜNDOĞDU, Fatma | SAYAR, Serap

Purpose This study aimed to explore the practices of oncology nurses in the management of chemotherapy-related oral mucositis (OM) by MASCC/ISOO guidelines. Methods This descriptive and cross-sectional study was conducted between December 25, 2021, and January 31, 2022, with 157 oncology nurses in Turkey. Data were collected through OM Practices Assessment Form. Results The mean age of the nurses was 29.05 ± 7.40, the majority (90.4%) of them were female and 76.4% of them have a Bachelor’s degree. More of the nurses (59.9%) had a written protocol for managing OM in their institutions, 38.9% of ...Daha fazlası

Erişime Açık

Dışmerkez V Çaprazların Çelik Bir Yapı Üzerinde İncelenmesi

ARIBAŞ, Semih | SANCIOĞLU, Sadrettin | ÇARBAŞ, Serdar

Betonarme yapılarda deprem etkilerine karşı betonarme perdeler kullanılırken, çelik yapılarda ise çelik çaprazlar tercih edilmektedir. Çelik çaprazlar yatay yükler altında yapının daha fazla yük taşırken, daha az deplasman yapmasını sağlar. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde (TBDY-2018) farklı tipte çelik çaprazlara yer verilmiştir. Dışmerkez çelik çaprazlar yapıdaki kolon, kiriş gibi taşıyıcı elemanların yatay yükler altında elastik bölgede kalmasını sağlarken, bağ kirişlerinin elastik ötesi davranış göstermesine izin vermektedir. Bu çalışmada beş katlı, moment aktaran çelik çerçevelerden olu ...Daha fazlası

Erişime Açık

Measurement of D0, D+, D∗+ and D+ production in pp collisions s = 5.02 TeV with ALICE

KARASU UYSAL, Ayben | ALICE Collaboration

The measurements of the production of prompt D0 , D+ , D∗+ , and D+s mesons in proton–proton (pp) col- lisions at √s = 5.02 TeV with the ALICE detector at the Large Hadron Collider (LHC) are reported. D mesons were reconstructed at mid-rapidity (|y| < 0.5) via their hadronic decay channels D0 → K−π+, D+ → K−π+π+, D∗+ → D0π+ → K−π+π+, D+s → φπ+ → K+K−π+, and their charge conjugates. The production cross sections were measured in the transverse momentum interval 0 < pT < 36GeV/cforD0,1 < pT < 36GeV/cforD+ and D∗+, and in 2 < pT < 24 GeV/c for D+s mesons. Thanks to the higher integrated luminosit ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms