Now showing items 1-20 of 2512

  • 1. Art Travel Uluslararası Jürili Karma Sergi 

   Deliduman, Canan (2019-02-07)
   7-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Thessaloniki/Selanik/Yunanistan'da gerçekleşen 1. Art Travel Uluslarası Jürili Karma Sergi 129 sanatçının katılımıyla gerçekleşmiştir.
  • 1940’ların Türkiye’sinde Hayat Pahalılığına Çare Arayışı: Yalınayaklılar Kulübü 

   AKDAĞ, ÖMER (2018-06-21)
   1940’lı yıllar Türkiye’nin zor dönemlerinden biridir. Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olsa da toplum, ekonomik ve idarî bakımından ağır şekilde bu savaştan etkilenmiştir. Toplum katmanlarında savaş ve 1930’lu yıllarda ...
  • 2005-2015 yılları arasında Türkiye'de uygulanan ar-ge ve inovasyon politikalarının KOBİ'ler üzerindeki etkisi: Konya tarım alet ve makineleri imalat sektörü örneği / The effect of r&d and innovation policies applied in Turkey between the years of 2005-2015 on SMSEs: Sample of Konya manufacturing sector on agricultural tools and machinery 

   ERKEK, AHMET (2017-05-22)
   Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için firmaların ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Tarım alet ve makineleri imalat sektörü ...
  • 2005-2015 Yılları Arasında Türkiye'de Uygulanan Ar-Ge ve İnovasyon Politikalarının KOBİ'ler Üzerindeki Etkisi: Konya Tarım Alet ve Makineleri İmalat Sektörü Örneği 

   ERKEK, AHMET (2017)
   Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için firmaların ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Tarım alet ve makineleri imalat ...
  • 2005-2015 Yılları Arasında Türkiye'de Uygulanan Ar-Ge ve İnovasyon Politikalarının KOBİ'ler Üzerindeki Etkisi: Konya Tarım Alet ve Makineleri İmalat Sektörü Örneği 

   ERKEK, AHMET; ERKEK, SEYİDA (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2015)
   Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için firmaların ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Tarım alet ve makineleri imalat ...
  • 2005-2015 Yılları Arasında Türkiye'de Uygulanan Ar-Ge ve İnovasyon Politikalarının KOBİ'ler Üzerindeki Etkisi:Konya Tarım Alet ve Makineleri İmalat Sektörü Örneği 

   Unknown author (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2018-04-30)
   Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için firmaların ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Tarım alet ve makineleri imalat ...
  • 2008 küresel krizinin Türkiye ekonomisine etkileri "Konya organize sanayi bölgesi örneği" / Economic effects of the global economic crisis of 2008 "Konya organize industrial region example" 

   ERKOÇ, YASEMİN (2018-04-16)
   Krizler, ekonomilerde bir şeylerin normal gitmediğini piyasalarda yaşanan rutin akışın dışındaki halleri ifade eder. 2008 yılından itibaren kendini hissettirmeye başlayan ABD merkezli konut piyasasında yaşanan krizde de ...
  • 2008 Küresel Krizinin Türkiye Ekonomisine Etkileri: ''Konya Organize Sanayi Bölgesi Örneği'' 

   Unknown author (Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018)
   2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan ve giderek tüm dünya ülkelerine hızlı bir şekilde yayılan ekonomik kriz; küreselleşmenin de etkisi ile ekonomik sistemin derin sorunu haline gelmiştir. Ekonomik ...
  • 2008 Küresel Krizinin Türkiye Ekonomisine Etkileri: ''Konya Organize Sanayi Bölgesi Örneği'' 

   ERKOÇ, YASEMİN (Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018-12-27)
   2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan ve giderek tüm dünya ülkelerine hızlı bir şekilde yayılan ekonomik kriz; küreselleşmenin de etkisi ile ekonomik sistemin derin sorunu haline gelmiştir. Ekonomik ...
  • 2008 Küresel Krizinin Türkiye Ekonomisine Etkileri: 'Konya Organize Sanayi Bölgesi Örneği'' 

   ERKOÇ, YASEMİN (2018)
   Krizler, ekonomilerde bir şeylerin normal gitmediğini piyasalarda yaşanan rutin akışın dışındaki halleri ifade eder. 2008 yılından itibaren kendini hissettirmeye başlayan ABD merkezli konut piyasasında yaşanan krizde de ...
  • 2010 – 2020 YILLARI ARASINDA ÇOCUK TİYATROSU AFİŞLERİNİN GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ 

   SELEK, ATŞE (2020-08)
   İletişim araçlarından etkin bir öğe olan afiş, mesaj ile hedef kitle arasın da bir köprü işlevi görmektedir. Afişleri hayatın içinde birçok yerde görebilmemiz mümkündür. Afiş sanatını kendi içerisinde ise birçok farklı ...
  • 2010-2014 MEB stratejik planı uygulamasında taşrada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri (Denizli ili örneği) / 2010-2014 strategic planning of Ministry of National Education in rural areas- problems in implementation and suggested solutions (Denizli province sample) 

   YILMAZ, RAMAZAN (2016-06-20)
   Bu araştırma 2010-2014 MEB stratejik planını uygulamasında taşrada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin incelendiği bu çalışmada MEB stratejik planının taşrada karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve sorunların ...
  • 2020 Uluslararası Ebelik ve Hemşirelik Yılı: COVID-19’un Gölgesinde Ebelik Mesleği 

   Bay, Fatma; Ataş, Ayşe Nur (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2021-01-31)
   Ebelik ve hemşirelik meslekleri toplumlarda bakımın ilk ve tek noktası olduklarından dolayı Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılını Uluslararası Ebe ve Hemşire yılı olarak belirlemiştir. Ebeler, gebelik, doğum ve postpartum gibi ...
  • 2D Taşkın Modellemesi, Samsun Mert Irmağı Örneği 

   Demir, Vahdettin; Ülke, Aslı (International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, 2018-10-25)
   Taşkınlar sebep oldukları can ve mal kayıpları bakımından bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de doğal afetlerin başında yer almaktadır. Dolayısıyla diğer afetlere olduğu gibi taşkınlara da hazırlıklı olmalıyız. Bunun ...
  • 3 BOYUTLU BASKI YÖNTEMİYLE BİNA ÜRETİMİ 

   Unknown author (Mimaran (Konya Mimarlar Odası), 2016)
   3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile üretim, çağımızı şekillendiren en önemli teknoloji adımlarından biridir. Makineleşmenin son noktası olarak; hiçbir birleşimde ne ek bir başka malzemenin kullanıldığı ne de insan elinin değdi ...
  • 3. Alp Kadın Çalıştayı 

   Deliduman, Canan (2018-03-05)
   Hareketli bir iktisadi ve kültürel hayatı sürdüren Türklerde "akıncılık", dolayısıyla "kahramanlık, alplık" önemli bir değer idi. "Alplik", er veya kadın tarafından gösterilen cesurluk, yiğitlik, kahramanlık anlamına geliyordu.
  • 34 Üstün Yetenekli Çocukların Düşünce İçeriklerinin İncelenmesi 

   Soydan, Sema; Ebrar, Kabar (KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020)
   Bu araştırmanın amacı, Bilim Sanat Merkezinde eğitim gören üstün yetenekli çocukların düşüncelerinin incelenmesidir. Araştırmaya Konya Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 8 yaşında 18 kız 28 erkek; 9 yaşında 36 kız 54 ...
  • 3ΛH and 3ΛH production in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV 

   Adam, J.; Adamová, D.; Aggarwal, M.M.; Aglieri Rinella, G.; Agnello, M.; Agrawal, N.; Ahammed, Z.; Ahn, S.U.; Aimo, I.; Aiola, S.; Ajaz, M.; Akindinov, A.; Alam, S.N.; Aleksandrov, D.; Alessandro, B.; Alexandre, D.; Alfaro Molina, R.; Alici, A.; Alkin, A.; Alme, J.; Alt, T.; Altinpinar, S.; Altsybeev, I.; Alves Garcia Prado, C.; Andrei, C.; Andronic, A.; Anguelov, V.; Anielski, J.; Antičić, T.; Antinori, F.; Antonioli, P.; Aphecetche, L.; Appelshäuser, H.; Arcelli, S.; Armesto, N.; Arnaldi, R.; Arsene, I.C.; Arslandok, M.; Audurier, B.; Augustinus, A.; Averbeck, R.; Azmi, M.D.; Bach, M.; Badalà, A.; Baek, Y.W.; Bagnasco, S.; Bailhache, R.; Bala, R.; Baldisseri, A.; Baltasar Dos Santos Pedrosa, F.; Baral, R.C.; Barbano, A.M.; Barbera, R.; Barile, F.; Barnaföldi, G.G.; Barnby, L.S.; Barret, V.; Bartalini, P.; Barth, K.; Bartke, J.; Bartsch, E.; Basile, M.; Bastid, N.; Basu, S.; Bathen, B.; Batigne, G.; Batista Camejo, A.; Batyunya, B.; Batzing, P.C.; Bearden, I.G.; Beck, H.; Bedda, C.; Behera, N.K.; Belikov, I.; Bellini, F.; Bello Martinez, H.; Bellwied, R.; Belmont, R.; Belmont-Moreno, E.; Belyaev, V.; Bencedi, G.; Beole, S.; Berceanu, I.; Bercuci, A.; Berdnikov, Y.; Berenyi, D.; Bertens, R.A.; Berzano, D.; Betev, L.; Bhasin, A.; Bhat, I.R.; Bhati, A.K.; Bhattacharjee, B.; Bhom, J.; Bianchi, L.; Bianchi, N.; Bianchin, C.; Bielčík, J.; Bielčíková, J.; Bilandzic, A.; Biswas, R.; Biswas, S.; Bjelogrlic, S.; Blanco, F.; Blau, D.; Blume, C.; Bock, F.; Bogdanov, A.; Bøggild, H.; Boldizsár, L.; Bombara, M.; Book, J.; Borel, H.; Borissov, A.; Borri, M.; Bossú, F.; Botje, M.; Botta, E.; Böttger, S.; Braun-Munzinger, P.; Bregant, M.; Breitner, T.; Broker, T.A.; Browning, T.A.; Broz, M.; Brucken, E.J.; Bruna, E.; Bruno, G.E.; Budnikov, D.; Buesching, H.; Bufalino, S.; Buncic, P.; Busch, O.; Buthelezi, Z.; Buxton, J.T.; Caffarri, D.; Cai, X.; Caines, H.; Calero Diaz, L.; Caliva, A.; Calvo Villar, E.; Camerini, P.; Carena, F.; Carena, W.; Castillo Castellanos, J.; Castro, A.J.; Casula, E.A.R.; Cavicchioli, C.; Ceballos Sanchez, C.; Cepila, J.; Cerello, P.; Cerkala, J.; Chang, B.; Chapeland, S.; Chartier, M.; Charvet, J.L.; Chattopadhyay, S.; Chelnokov, V.; Cherney, M.; Cheshkov, C.; Cheynis, B.; Chibante Barroso, V.; Chinellato, D.D.; Chochula, P.; Choi, K.; Chojnacki, M.; Choudhury, S.; Christakoglou, P.; Christensen, C.H.; Christiansen, P.; Chujo, T.; Chung, S.U.; Chunhui, Z.; Cicalo, C.; Cifarelli, L.; Cindolo, F.; Cleymans, J.; Colamaria, F.; Colella, D.; Collu, A.; Colocci, M.; Conesa Balbastre, G.; Conesa del Valle, Z.; Connors, M.E.; Contreras, J.G.; Cormier, T.M.; Corrales Morales, Y.; Cortés Maldonado, I.; Cortese, P.; Cosentino, M.R.; Costa, F.; Crochet, P.; Cruz Albino, R.; Cuautle, E.; Cunqueiro, L.; Dahms, T.; Dainese, A.; Danu, A.; Das, D.; Das, I.; Das, S.; Dash, A.; Dash, S.; De, S.; De Caro, A.; de Cataldo, G.; de Cuveland, J.; De Falco, A.; De Gruttola, D.; De Marco, N.; De Pasquale, S.; Deisting, A.; Deloff, A.; Dénes, E.; D'Erasmo, G.; Di Bari, D.; Di Mauro, A.; Di Nezza, P.; Diaz Corchero, M.A.; Dietel, T.; Dillenseger, P.; Divià, R.; Djuvsland, O.; Dobrin, A.; Dobrowolski, T.; Domenicis Gimenez, D.; Dönigus, B.; Dordic, O.; Dubey, A.K.; Dubla, A.; Ducroux, L.; Dupieux, P.; Ehlers, R.J.; Elia, D.; Engel, H.; Erazmus, B.; Erdemir, I.; Erhardt, F.; Eschweiler, D.; Espagnon, B.; Estienne, M.; Esumi, S.; Eum, J.; Evans, D.; Evdokimov, S.; Eyyubova, G.; Fabbietti, L.; Fabris, D.; Faivre, J.; Fantoni, A.; Fasel, M.; Feldkamp, L.; Felea, D.; Feliciello, A.; Feofilov, G.; Ferencei, J.; Fernández Téllez, A.; Ferreiro, E.G.; Ferretti, A.; Festanti, A.; Feuillard, V.J.G.; Figiel, J.; Figueredo, M.A.S.; Filchagin, S.; Finogeev, D.; Fionda, F.M.; Fiore, E.M.; Fleck, M.G.; Floris, M.; Foertsch, S.; Foka, P.; Fokin, S.; Fragiacomo, E.; Francescon, A.; Frankenfeld, U.; Fuchs, U.; Furget, C.; Furs, A.; Fusco Girard, M.; Gaardhøje, J.J.; Gagliardi, M.; Gago, A.M.; Gallio, M.; Gangadharan, D.R.; Ganoti, P.; Gao, C.; Garabatos, C.; Garcia-Solis, E.; Gargiulo, C.; Gasik, P.; Germain, M.; Gheata, A.; Gheata, M.; Ghosh, P.; Ghosh, S.K.; Gianotti, P.; Giubellino, P.; Giubilato, P.; Gladysz-Dziadus, E.; Glässel, P.; Gomez Ramirez, A.; González-Zamora, P.; Gorbunov, S.; Görlich, L.; Gotovac, S.; Grabski, V.; Graczykowski, L.K.; Graham, K.L.; Grelli, A.; Grigoras, A.; Grigoras, C.; Grigoriev, V.; Grigoryan, A.; Grigoryan, S.; Grinyov, B.; Grion, N.; Grosse-Oetringhaus, J.F.; Grossiord, J.-Y.; Grosso, R.; Guber, F.; Guernane, R.; Guerzoni, B.; Gulbrandsen, K.; Gulkanyan, H.; Gunji, T.; Gupta, A.; Gupta, R.; Haake, R.; Haaland, O.; Hadjidakis, C.; Haiduc, M.; Hamagaki, H.; Hamar, G.; Hansen, A.; Harris, J.W.; Hartmann, H.; Harton, A.; Hatzifotiadou, D.; Hayashi, S.; Heckel, S.T.; Heide, M.; Helstrup, H.; Herghelegiu, A.; Herrera Corral, G.; Hess, B.A.; Hetland, K.F.; Hilden, T.E.; Hillemanns, H.; Hippolyte, B.; Hosokawa, R.; Hristov, P.; Huang, M.; Humanic, T.J.; Hussain, N.; Hussain, T.; Hutter, D.; Hwang, D.S.; Ilkaev, R.; Ilkiv, I.; Inaba, M.; Ionita, C.; Ippolitov, M.; Irfan, M.; Ivanov, M.; Ivanov, V.; Izucheev, V.; Jacobs, P.M.; Jadlovska, S.; Jahnke, C.; Jang, H.J.; Janik, M.A.; Jayarathna, P.H.S.Y.; Jena, C.; Jena, S.; Jimenez Bustamante, R.T.; Jones, P.G.; Jung, H.; Jusko, A.; Kalinak, P.; Kalweit, A.; Kamin, J.; Kang, J.H.; Kaplin, V.; Kar, S.; Karasu Uysal, A.; Karavichev, O.; Karavicheva, T.; Karpechev, E.; Kebschull, U.; Keidel, R.; Keijdener, D.L.D.; Keil, M.; Khan, K.H.; Khan, M.M.; Khan, P.; Khan, S.A.; Khanzadeev, A.; Kharlov, Y.; Kileng, B.; Kim, B.; Kim, D.W.; Kim, D.J.; Kim, H.; Kim, J.S.; Kim, M.; Kim, S.; Kim, T.; Kirsch, S.; Kisel, I.; Kiselev, S.; Kisiel, A.; Kiss, G.; Klay, J.L.; Klein, C.; Klein, J.; Klein-Bösing, C.; Kluge, A.; Knichel, M.L.; Knospe, A.G.; Kobayashi, T.; Kobdaj, C.; Kofarago, M.; Kollegger, T.; Kolojvari, A.; Kondratiev, V.; Kondratyeva, N.; Kondratyuk, E.; Konevskikh, A.; Kopcik, M.; Kouzinopoulos, C.; Kovalenko, O.; Kovalenko, V.; Kowalski, M.; Kox, S.; Koyithatta Meethaleveedu, G.; Kral, J.; Králik, I.; Kravčáková, A.; Krelina, M.; Kretz, M.; Krivda, M.; Krizek, F.; Kryshen, E.; Krzewicki, M.; Kubera, A.M.; Kučera, V.; Kugathasan, T.; Kuhn, C.; Kuijer, P.G.; Kulakov, I.; Kumar, J.; Kumar, L.; Kurashvili, P.; Kurepin, A.; Kurepin, A.B.; Kuryakin, A.; Kushpil, S.; Kweon, M.J.; Kwon, Y.; La Pointe, S.L.; La Rocca, P.; Lagana Fernandes, C.; Lakomov, I.; Langoy, R.; Lara, C.; Lardeux, A.; Lattuca, A.; Laudi, E.; Lea, R.; Leardini, L.; Lee, G.R.; Lee, S.; Legrand, I.; Lemmon, R.C.; Lenti, V.; Leogrande, E.; León Monzón, I.; Leoncino, M.; Lévai, P.; Li, S.; Li, X.; Lien, J.; Lietava, R.; Lindal, S.; Lindenstruth, V.; Lippmann, C.; Lisa, M.A.; Ljunggren, H.M.; Lodato, D.F.; Loenne, P.I.; Loggins, V.R.; Loginov, V.; Loizides, C.; Lopez, X.; López Torres, E.; Lowe, A.; Luettig, P.; Lunardon, M.; Luparello, G.; Luz, P.H.F.N.D.; Maevskaya, A.; Mager, M.; Mahajan, S.; Mahmood, S.M.; Maire, A.; Majka, R.D.; Malaev, M.; Maldonado Cervantes, I.; Malinina, L.; Mal'Kevich, D.; Malzacher, P.; Mamonov, A.; Manceau, L.; Manko, V.; Manso, F.; Manzari, V.; Marchisone, M.; Mareš, J.; Margagliotti, G.V.; Margotti, A.; Margutti, J.; Marín, A.; Markert, C.; Marquard, M.; Martin, N.A.; Martin Blanco, J.; Martinengo, P.; Martínez, M.I.; Martínez García, G.; Martinez Pedreira, M.; Martynov, Y.; Mas, A.; Masciocchi, S.; Masera, M.; Masoni, A.; Massacrier, L.; Mastroserio, A.; Masui, H.; Matyja, A.; Mayer, C.; Mazer, J.; Mazzoni, M.A.; Mcdonald, D.; Meddi, F.; Menchaca-Rocha, A.; Meninno, E.; Mercado Pérez, J.; Meres, M.; Miake, Y.; Mieskolainen, M.M.; Mikhaylov, K.; Milano, L.; Milosevic, J.; Minervini, L.M.; Mischke, A.; Mishra, A.N.; Miśkowiec, D.; Mitra, J.; Mitu, C.M.; Mohammadi, N.; Mohanty, B.; Molnar, L.; Montaño Zetina, L.; Montes, E.; Morando, M.; Moreira De Godoy, D.A.; Moretto, S.; Morreale, A.; Morsch, A.; Muccifora, V.; Mudnic, E.; Mühlheim, D.; Muhuri, S.; Mukherjee, M.; Mulligan, J.D.; Munhoz, M.G.; Murray, S.; Musa, L.; Musinsky, J.; Nandi, B.K.; Nania, R.; Nappi, E.; Naru, M.U.; Nattrass, C.; Nayak, K.; Nayak, T.K.; Nazarenko, S.; Nedosekin, A.; Nellen, L.; Ng, F.; Nicassio, M.; Niculescu, M.; Niedziela, J.; Nielsen, B.S.; Nikolaev, S.; Nikulin, S.; Nikulin, V.; Noferini, F.; Nomokonov, P.; Nooren, G.; Noris, J.C.C.; Norman, J.; Nyanin, A.; Nystrand, J.; Oeschler, H.; Oh, S.; Oh, S.K.; Ohlson, A.; Okatan, A.; Okubo, T.; Olah, L.; Oleniacz, J.; Oliveira Da Silva, A.C.; Oliver, M.H.; Onderwaater, J.; Oppedisano, C.; Ortiz Velasquez, A.; Oskarsson, A.; Otwinowski, J.; Oyama, K.; Ozdemir, M.; Pachmayer, Y.; Pagano, P.; Paić, G.; Pajares, C.; Pal, S.K.; Pan, J.; Pandey, A.K.; Pant, D.; Papcun, P.; Papikyan, V.; Pappalardo, G.S.; Pareek, P.; Park, W.J.; Parmar, S.; Passfeld, A.; Paticchio, V.; Patra, R.N.; Paul, B.; Peitzmann, T.; Pereira Da Costa, H.; Pereira De Oliveira Filho, E.; Peresunko, D.; Pérez Lara, C.E.; Peskov, V.; Pestov, Y.; Petráček, V.; Petrov, V.; Petrovici, M.; Petta, C.; Piano, S.; Pikna, M.; Pillot, P.; Pinazza, O.; Pinsky, L.; Piyarathna, D.B.; Płoskoń, M.; Planinic, M.; Pluta, J.; Pochybova, S.; Podesta-Lerma, P.L.M.; Poghosyan, M.G.; Polichtchouk, B.; Poljak, N.; Poonsawat, W.; Pop, A.; Porteboeuf-Houssais, S.; Porter, J.; Pospisil, J.; Prasad, S.K.; Preghenella, R.; Prino, F.; Pruneau, C.A.; Pshenichnov, I.; Puccio, M.; Puddu, G.; Pujahari, P.; Punin, V.; Putschke, J.; Qvigstad, H.; Rachevski, A.; Raha, S.; Rajput, S.; Rak, J.; Rakotozafindrabe, A.; Ramello, L.; Raniwala, R.; Raniwala, S.; Räsänen, S.S.; Rascanu, B.T.; Rathee, D.; Read, K.F.; Real, J.S.; Redlich, K.; Reed, R.J.; Rehman, A.; Reichelt, P.; Reidt, F.; Ren, X.; Renfordt, R.; Reolon, A.R.; Reshetin, A.; Rettig, F.; Revol, J.-P.; Reygers, K.; Riabov, V.; Ricci, R.A.; Richert, T.; Richter, M.; Riedler, P.; Riegler, W.; Riggi, F.; Ristea, C.; Rivetti, A.; Rocco, E.; Rodríguez Cahuantzi, M.; Rodriguez Manso, A.; Røed, K.; Rogochaya, E.; Rohr, D.; Röhrich, D.; Romita, R.; Ronchetti, F.; Ronflette, L.; Rosnet, P.; Rossi, A.; Roukoutakis, F.; Roy, A.; Roy, C.; Roy, P.; Rubio Montero, A.J.; Rui, R.; Russo, R.; Ryabinkin, E.; Ryabov, Y.; Rybicki, A.; Sadovsky, S.; Šafařík, K.; Sahlmuller, B.; Sahoo, P.; Sahoo, R.; Sahoo, S.; Sahu, P.K.; Saini, J.; Sakai, S.; Saleh, M.A.; Salgado, C.A.; Salzwedel, J.; Sambyal, S.; Samsonov, V.; Sanchez Castro, X.; Šándor, L.; Sandoval, A.; Sano, M.; Santagati, G.; Sarkar, D.; Scapparone, E.; Scarlassara, F.; Scharenberg, R.P.; Schiaua, C.; Schicker, R.; Schmidt, C.; Schmidt, H.R.; Schuchmann, S.; Schukraft, J.; Schulc, M.; Schuster, T.; Schutz, Y.; Schwarz, K.; Schweda, K.; Scioli, G.; Scomparin, E.; Scott, R.; Seeder, K.S.; Seger, J.E.; Sekiguchi, Y.; Sekihata, D.; Selyuzhenkov, I.; Senosi, K.; Seo, J.; Serradilla, E.; Sevcenco, A.; Shabanov, A.; Shabetai, A.; Shadura, O.; Shahoyan, R.; Shangaraev, A.; Sharma, A.; Sharma, N.; Shigaki, K.; Shtejer, K.; Sibiriak, Y.; Siddhanta, S.; Sielewicz, K.M.; Siemiarczuk, T.; Silvermyr, D.; Silvestre, C.; Simatovic, G.; Simonetti, G.; Singaraju, R.; Singh, R.; Singha, S.; Singhal, V.; Sinha, B.C.; Sinha, T.; Sitar, B.; Sitta, M.; Skaali, T.B.; Slupecki, M.; Smirnov, N.; Snellings, R.J.M.; Snellman, T.W.; Søgaard, C.; Soltz, R.; Song, J.; Song, M.; Song, Z.; Soramel, F.; Sorensen, S.; Spacek, M.; Spiriti, E.; Sputowska, I.; Spyropoulou-Stassinaki, M.; Srivastava, B.K.; Stachel, J.; Stan, I.; Stefanek, G.; Steinpreis, M.; Stenlund, E.; Steyn, G.; Stiller, J.H.; Stocco, D.; Strmen, P.; Suaide, A.A.P.; Sugitate, T.; Suire, C.; Suleymanov, M.; Sultanov, R.; Šumbera, M.; Symons, T.J.M.; Szabo, A.; Szanto de Toledo, A.; Szarka, I.; Szczepankiewicz, A.; Szymanski, M.; Takahashi, J.; Tanaka, N.; Tangaro, M.A.; Tapia Takaki, J.D.; Tarantola Peloni, A.; Tarhini, M.; Tariq, M.; Tarzila, M.G.; Tauro, A.; Tejeda Muñoz, G.; Telesca, A.; Terasaki, K.; Terrevoli, C.; Teyssier, B.; Thäder, J.; Thomas, D.; Tieulent, R.; Timmins, A.R.; Toia, A.; Trogolo, S.; Trubnikov, V.; Trzaska, W.H.; Tsuji, T.; Tumkin, A.; Turrisi, R.; Tveter, T.S.; Ullaland, K.; Uras, A.; Usai, G.L.; Utrobicic, A.; Vajzer, M.; Vala, M.; Valencia Palomo, L.; Vallero, S.; Van Der Maarel, J.; Van Hoorne, J.W.; van Leeuwen, M.; Vanat, T.; Vande Vyvre, P.; Varga, D.; Vargas, A.; Vargyas, M.; Varma, R.; Vasileiou, M.; Vasiliev, A.; Vauthier, A.; Vechernin, V.; Veen, A.M.; Veldhoen, M.; Velure, A.; Venaruzzo, M.; Vercellin, E.; Vergara Limón, S.; Vernet, R.; Verweij, M.; Vickovic, L.; Viesti, G.; Viinikainen, J.; Vilakazi, Z.; Villalobos Baillie, O.; Vinogradov, A.; Vinogradov, L.; Vinogradov, Y.; Virgili, T.; Vislavicius, V.; Viyogi, Y.P.; Vodopyanov, A.; Völkl, M.A.; Voloshin, K.; Voloshin, S.A.; Volpe, G.; von Haller, B.; Vorobyev, I.; Vranic, D.; Vrláková, J.; Vulpescu, B.; Vyushin, A.; Wagner, B.; Wagner, J.; Wang, H.; Wang, M.; Wang, Y.; Watanabe, D.; Watanabe, Y.; Weber, M.; Weber, S.G.; Wessels, J.P.; Westerhoff, U.; Wiechula, J.; Wikne, J.; Wilde, M.; Wilk, G.; Wilkinson, J.; Williams, M.C.S.; Windelband, B.; Winn, M.; Yaldo, C.G.; Yang, H.; Yang, P.; Yano, S.; Yin, Z.; Yokoyama, H.; Yoo, I.-K.; Yurchenko, V.; Yushmanov, I.; Zaborowska, A.; Zaccolo, V.; Zaman, A.; Zampolli, C.; Zanoli, H.J.C.; Zaporozhets, S.; Zardoshti, N.; Zarochentsev, A.; Závada, P.; Zaviyalov, N.; Zbroszczyk, H.; Zgura, I.S.; Zhalov, M.; Zhang, H.; Zhang, X.; Zhang, Y.; Zhao, C.; Zhigareva, N.; Zhou, D.; Zhou, Y.; Zhou, Z.; Zhu, H.; Zhu, J.; Zhu, X.; Zichichi, A.; Zimmermann, A.; Zimmermann, M.B.; Zinovjev, G.; Zyzak, M. (Elsevier B.V., 2016)
   The production of the hypertriton nuclei HΛ3 and H[U+203E]Λ-3 has been measured for the first time in Pb-Pb collisions at sNN=2.76 TeV with the ALICE experiment at LHC. The pT-integrated HΛ3 yield in one unity of rapidity, ...
  • 3ΛH and 3Λ¯H¯¯¯¯ production in Pb-Pb collisions at sNN−−−√ = 2.76 TeV 

   Karasu Uysal, Ayben; ALICE, Collaboration (2016)
   The production of the hypertriton nuclei 3ΛH and 3Λ¯H¯¯¯¯ has been measured for the first time in Pb-Pb collisions at sNN−−−√ = 2.76 TeV with the ALICE experiment at LHC energies. The total yield, dN/dy ×B.R.(3ΛH→3He,π−) ...