Mcf-7 Hücre hattında Üzüm (Vitis Vinifera L.) Çekirdeği Ekstraktının Sitotoksik Etkisinin Belirlenmesi

Giriş: Kanser, hücre mitozunu kontrol eden genlerin mutasyona uğraması sonucunda hücrelerin kontrolsüz, aşırı ve hızlı bir şekilde çoğalmasına neden olan sistemik bir hastalıktır. Dünya çapındaki tüm yeni kanser teşhislerinin yaklaşık onda birini oluşturan meme kanseri ise, kadınlarda en sık görülen kanser tümörüdür. Metastaz yapma yeteneğine sahip olan tüm kanser hücreleri zamanla bütün organlara yayılabilmektedir. Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötik ilaçların yan etkileri de oldukça fazladır ve bu ilaçlar kanserli hücrelerin yanı sıra sağlıklı hücreleri de etkilemektedir. Bu nedenle bilim insanları, doğal ilaç olan bitkilerin kanser üzerinde yan etkisiz tedavi oluşturabileceği yönünde çalışmalar sürdürmektedir.Üzüm (Vitisvinifera L.) önemli fitokimyasal maddeler içeren ve uzun yıllardır gıda olarak tüketilen değerli bir meyvedir. Ayrıca son yıllarda V. vinifera L. çekirdeği de halk arasında terapötik amaçlarla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, V. vinifera L.çekirdeğinin metanol ekstraktı MCF-7 meme kanseri hücre hattı üzerindeki antiproliferatif etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereçler ve yöntemler: Denizli’nin Çal ilçesinde yetiştirilen Red Globe cinsi üzüm (Vitisvinifera L.) çeşidinin çekirdekleri kullanılmıştır. Meyve kısmından ayrılan çekirdekler oda sıcaklığında kurutulan çekirdeklerin metanol ekstraktı elde edilmiştir.Liyofilize olan metanol ekstraktının farklı konsantrasyonlarının (yüksek dozdan sırasıyla 5000 µM, 2500 µM, 1250 µM, düşük doza: 9.76 µM seri olarak seyreltilmiştir), MCF-7 insan meme kanser hücre dizisinde sitotoksik ve apoptotik etkileri araştırılmıştır. MCF-7 meme kanseri hücre hattı %10 FBS ve %1 gentamycin içeren RPMI 1640 ortamında çoğaltılmıştır.Metanollü üzüm ekstraktının hücrelere sitotoksik etkisi 96 gözlü kültür kaplarında test edilmiştir. Vasat kontrolü gözleri hariç her göze 1x104 hücre ekildikten sonra 72 saat 37ºC de inkübe edildi. Her göze XTT((2,3-Bis(2-metoksi- 4-nitro-5-sulfofenil)-2H-tetrazolyum)solüsyonu eklenerek canlı hücrelerin oluşturduğu formazan kristallerini oluşturmak için 4 saat bekletilmiştir. Hücre üremesindeki inhibisyon, kromojenik ürünün 490 nm dalga boyunda ELISA okuyucu (Biotek) ile optik yoğunluğunun belirlenmesi ve IC50 (hücrelerin %50’sinin yaşadığı meyve ekstraktının konsantrasyonu) değerlerinin hesaplanması ile belirlenmiştir. Sonuç: V. vinifera L. çekirdeği metanollü ekstraktının, konsantrasyon ve zamana bağımlı olarak MCF-7 hücreleri üzerinde önemli sitotoksik aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Apoptotik aktivite de, sitotoksik aktiviteye paralel olarak 72. saatte 5000- 9,76 µgr/ml üzüm konsantrasyon aralığında, konsantrasyonun azalmasıyla birlikte bitkilerin antiproliferatif etkisinin farklılık gösterdiği saptanmıştır. En iyi antiproliferatif etkinin MCF-7 meme kanseri hücrelerindeki IC50 değeri 189,68µg/mL olarak hesaplanmıştır. Metanollü üzüm ekstraktının MCF-7 hücre dizisinde, konsantrasyon ve zamana bağımlı olarak sitotoksik ve apoptotik etkiler yaparak hücre proliferasyonu üzerinde inhibitör etki gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlarımızı destekleyecek ve meme kanserindeV. vinifera L. çekirdeğinin metanol ekstraktının kemopreventif ve kemoterapötik etkilerini açıklayacak ilave ileri moleküler çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

Erişime Açık
Görüntülenme
5
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Nisan 2024 14:25
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Mcf-7 Hücre hattında Üzüm (Vitis Vinifera L.) Çekirdeği Ekstraktının Sitotoksik Etkisinin Belirlenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KOYGUN, Gözde
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ARSLAN, Emine
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
GÜLBAHÇE MUTLU, Elif
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
MCF-7 Meme Kanseri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
XTT
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sitotoksik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Üzüm (Vitisvinifera L.) Çekirdeği
Yayıncı
(dc.publisher)
1st International Congreess on Plant Biology
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2018
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-10T08:22:48Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-10T08:22:48Z
Özet
(dc.description.abstract)
Giriş: Kanser, hücre mitozunu kontrol eden genlerin mutasyona uğraması sonucunda hücrelerin kontrolsüz, aşırı ve hızlı bir şekilde çoğalmasına neden olan sistemik bir hastalıktır. Dünya çapındaki tüm yeni kanser teşhislerinin yaklaşık onda birini oluşturan meme kanseri ise, kadınlarda en sık görülen kanser tümörüdür. Metastaz yapma yeteneğine sahip olan tüm kanser hücreleri zamanla bütün organlara yayılabilmektedir. Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötik ilaçların yan etkileri de oldukça fazladır ve bu ilaçlar kanserli hücrelerin yanı sıra sağlıklı hücreleri de etkilemektedir. Bu nedenle bilim insanları, doğal ilaç olan bitkilerin kanser üzerinde yan etkisiz tedavi oluşturabileceği yönünde çalışmalar sürdürmektedir.Üzüm (Vitisvinifera L.) önemli fitokimyasal maddeler içeren ve uzun yıllardır gıda olarak tüketilen değerli bir meyvedir. Ayrıca son yıllarda V. vinifera L. çekirdeği de halk arasında terapötik amaçlarla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, V. vinifera L.çekirdeğinin metanol ekstraktı MCF-7 meme kanseri hücre hattı üzerindeki antiproliferatif etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereçler ve yöntemler: Denizli’nin Çal ilçesinde yetiştirilen Red Globe cinsi üzüm (Vitisvinifera L.) çeşidinin çekirdekleri kullanılmıştır. Meyve kısmından ayrılan çekirdekler oda sıcaklığında kurutulan çekirdeklerin metanol ekstraktı elde edilmiştir.Liyofilize olan metanol ekstraktının farklı konsantrasyonlarının (yüksek dozdan sırasıyla 5000 µM, 2500 µM, 1250 µM, düşük doza: 9.76 µM seri olarak seyreltilmiştir), MCF-7 insan meme kanser hücre dizisinde sitotoksik ve apoptotik etkileri araştırılmıştır. MCF-7 meme kanseri hücre hattı %10 FBS ve %1 gentamycin içeren RPMI 1640 ortamında çoğaltılmıştır.Metanollü üzüm ekstraktının hücrelere sitotoksik etkisi 96 gözlü kültür kaplarında test edilmiştir. Vasat kontrolü gözleri hariç her göze 1x104 hücre ekildikten sonra 72 saat 37ºC de inkübe edildi. Her göze XTT((2,3-Bis(2-metoksi- 4-nitro-5-sulfofenil)-2H-tetrazolyum)solüsyonu eklenerek canlı hücrelerin oluşturduğu formazan kristallerini oluşturmak için 4 saat bekletilmiştir. Hücre üremesindeki inhibisyon, kromojenik ürünün 490 nm dalga boyunda ELISA okuyucu (Biotek) ile optik yoğunluğunun belirlenmesi ve IC50 (hücrelerin %50’sinin yaşadığı meyve ekstraktının konsantrasyonu) değerlerinin hesaplanması ile belirlenmiştir. Sonuç: V. vinifera L. çekirdeği metanollü ekstraktının, konsantrasyon ve zamana bağımlı olarak MCF-7 hücreleri üzerinde önemli sitotoksik aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Apoptotik aktivite de, sitotoksik aktiviteye paralel olarak 72. saatte 5000- 9,76 µgr/ml üzüm konsantrasyon aralığında, konsantrasyonun azalmasıyla birlikte bitkilerin antiproliferatif etkisinin farklılık gösterdiği saptanmıştır. En iyi antiproliferatif etkinin MCF-7 meme kanseri hücrelerindeki IC50 değeri 189,68µg/mL olarak hesaplanmıştır. Metanollü üzüm ekstraktının MCF-7 hücre dizisinde, konsantrasyon ve zamana bağımlı olarak sitotoksik ve apoptotik etkiler yaparak hücre proliferasyonu üzerinde inhibitör etki gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlarımızı destekleyecek ve meme kanserindeV. vinifera L. çekirdeğinin metanol ekstraktının kemopreventif ve kemoterapötik etkilerini açıklayacak ilave ileri moleküler çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
en
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/1054
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms