Show simple item record

dc.contributor.authorŞAHİN, Ali
dc.contributor.authorÇINAR, Kerim
dc.contributor.authorÇINAR, Sinan
dc.date.accessioned2019-07-10T12:05:47Z
dc.date.available2019-07-10T12:05:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/1111
dc.description.abstractKonya yüzyıllardır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent olmasıyla birlikte Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı dönemlerinde de önemini korumuştur. Süregelen yıllar boyunca bu medeniyetlerin bıraktığı eserler Konya’nın kent dokusunun oluşmasında önemli bir pay sahibidir. Geçtiğimiz yüzyıla bakıldığında kentleşmenin verdiği etkiyle kırdan kente göç yaşanmış ve kentin büyümesi farklı alanlara doğru kaymış, Konya özellikle sanayi alanında gelişerek Anadolu’nun güçlü sanayi kentlerinden birisi haline gelmiştir. Organize sanayi bölgesi büyümeye devam ederken bölge içinde birçok cami yapılmış ancak bu camiler özellikle cuma namazları için yeterli gelmemiştir. Bu amaçla Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 2. Organize Sanayi Bölgesi içinde 10.000 kişilik cuma camisi yaptırma kararı almıştır. Proje tasarım aşamasında Konya Organize Sanayi Camisi, kent yöneticileri tarafından ilk arazisi olan 2.Organize Sanayi bölgesindeki araziden vazgeçilmiştir. KOS Camisi Konya Ankara yolunda hava alanı çıkışı yakınındaki Konya Bilim Merkezi arazine komşu olan bir parsele taşınmıştır. Konum itibariyle kentin girişine denk gelen bu noktada mimari özellikleriyle Konya Bilim Merkezi ve KOS Camisi’nin kent kimliğine olumlu yönde katkı yapacağı düşünülmektedir. Konya-Ankara yolunun yoğunluğu, bilim merkezi, havaalanın bu bölgede olması ve organize sanayilere yakınlığı, caminin daha fazla kullanıcıya hitap etmesine olanak sağlayacaktır. Caminin plan kurgusu; Konya’nın geleneksel mirası doğrultusunda Osmanlı Cami plan kurgusu baz alınarak oluşturulmuştur. 8 ayağın üstünde yükselen kesik konisiyle kubbe mimarisinin günümüz yorumunda bir örnek niteliği taşımaktadır. Betonarme ve çeliğin birlikte kullanıldığı strüktür kurgusu ve kullanılan malzeme ise modern teknolojinin kullanımını göstermektedir. Cami bu doğrultuda geçmişten aldığı gücü modern teknolojinin kullanımının da sağladığı olanaklarla birlikte geleceğe taşıma amacı gütmektedir. Bu bildiride büyük ölçekli, prefabrik elemanlarla az maliyetli ve hızlı bir süreçte inşa edilecek bir cami tasarlamak amacıyla yola çıkılan projenin tasarım ve projelendirme süreci anlatılacaktır. Kentin girişinde Konya’nın önemli bir kent imgesi olma yoluna giden süreçlerden bahsedilecektir. Tasarım kararları, ilk eskizlerden son ürüne giden süreçteki işveren, tasarımcı ve kent yönetimi ilişkisinde; işverenin ve yöneticilerin tasarıma etkilerinin bu bildiriyle tartışmaya açılması planlanmıştır.en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÇağdaş Mimarien_US
dc.subjectCami Mimarisien_US
dc.subjectTasarım Sürecien_US
dc.subjectDeneyimen_US
dc.titleKonya Organize Sanayi Camisi Tasarım Sürecindeki Deneyimleren_US
dc.typeKonferans Bildirisien_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States