Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Ritüele Katılımdaki Rollere Göre Tüketici Tipolojileri 

   TORLAK, Ömer; ÖZMEN, Müjdat; İŞLEK, Sami; AY, Ufuk; TİLTAY, Muhammet Ali (2018-06-29)
   Giriş ve Çalışmanın Amacı Ritüeller tüketicinin katılım durumuna göre farklı tipolojilerin oluşmasına imkân veren ve tüketim eylemleri içerisinde önemli yeri olan sosyal olgulardır. Ritüellerin kutsal ve seküler olmak ...