Now showing items 1-1 of 1

    • Ritüele Katılımdaki Rollere Göre Tüketici Tipolojileri 

      Torlak, Ömer; Özmen, Müjdat; İşlek, Sami; AY, Ufuk; Tiltay, Muhammet Ali (2018-06-29)
      Giriş ve Çalışmanın Amacı Ritüeller tüketicinin katılım durumuna göre farklı tipolojilerin oluşmasına imkân veren ve tüketim eylemleri içerisinde önemli yeri olan sosyal olgulardır. Ritüellerin kutsal ve seküler olmak ...