Now showing items 1-7 of 7

  • Thumbnail

   Economic Development and Zakat 

   KAZAK, Hasan; AFŞAR, Bilge; ÇEKER, Orhan; OKKA, Osman (Nobel Akademik Yayıncılık, 2020-06)
   An integrated system, Islam consists of several subsystems. The economy has an important place in these sub-systems. In this respect, Islam also includes regulations on economic growth and development. Undoubtedly, the ...
  • Thumbnail

   İslami Finans Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Barış 

   KAZAK, Hasan; OKKA, Osman (Nobel Akademik Yayıncılık, 2022-05)
   Son ilahi din olan İslam, küllî, kapsayıcı bir sisteme sahiptir ve hayatın bütün alanlarını kuşatan, düzenleyen ölçüler getirmiştir. Kur’an-ı Kerim’de insanın Yaradan’ıyla, insanın diğer insanlarla, insanın içinde bulunduğu ...
  • Thumbnail

   İslami Finansal Yönetim, Sistem ve Uygulama (Konvansiyonel Finansla Mukayeseli) 

   OKKA, Osman; KAZAK, Hasan (Nobel Akademik Yayıncılık, 2021)
   Günümüzde İslâmî finans sektörünün hızlı gelişmesi ve İslâmî fonların 3 trilyon dolara yaklaşması sebebiyle bu alana ilgi giderek artmış, bir taraftan bu alandaki yayınlar artarken diğer taraftan İslâmî finansal kurumlar ...
  • Thumbnail

   İslâmî Finansal Yönetim - Sistem ve Uygulama (Konvansiyonel Finansla Mukayeseli) 

   OKKA, Osman; KAZAK, Hasan (Nobel Akademik Yayıncılık, 2020-09)
   Günümüzde İslâmî finans sektörünün hızlı gelişmesi ve İslâmî fonların 2 trilyon doları aşması sebebiyle özellikle bu alandaki yayınlar giderek artmış ve İslâmî finansal kurumlar da önemli ölçüde kurumsal hale gelmiştir. ...
  • Thumbnail

   İslâmî Finansal Yönetim Örnek Olayları ve Örnek Çözümleri (Vaka Analizleri) 

   OKKA, Osman; KAZAK, Hasan; ALIM, Hasan Basri (Nobel Akademik Yayıncılık, 2021-01)
   [B-1] İslâmî Finansal Yönetim, Sistem ve Uygulama (Konvansiyonel Finansla Mukayeseli) kitabımızda; İslâmî finansın ne olduğu, bu konudaki İslâmî kurallar dikkate alınarak günümüzdeki modern firmalarda (adî, kollektif, ...
  • Thumbnail

   Proje Yönetimi ve Mühendislik Ekonomisi [C-5] 

   OKKA, Osman (2017-03)
   ÖN SÖZ Bu kitap 2009 tarihinde Konya Ticaret Odası tarafından kurulan KTO Karatay Üniversitesi adına hazırlanmıştır. Karatay Üniversitesi; medrese geleneğinden gelen köklü geçmişi, sahip olduğu teknolojik ve fiziki imkânları ...
  • Thumbnail

   Süpermarket İşletmelerinde Yılbaşı Tedarikçi Değerlendirme Kararları İçin Bir Uygulama Modeli 

   KAZAK, Hasan; OKKA, Osman (International Journal of Academic Value Studies, 2017)
   This study has developed a model that enables the supermarket sector, which has an important place in the retail sector, to achieve optimum profitability targets in supplier evaluation and procurement decisions that shape ...