Polikistik Over Sendromu Tanılı Hastalarda Siberkondriya

ÖZET AMAÇ; Ruh sağlığı alanında siberkondriya yeni bir kavram olmakla birlikte henüz psikiyatrik tanı sınıflandırmasında yer almamaktadır. Bu kavramın ifade ettiği tanımlama internetten hastalık arama davranışıdır. Polikistik over sendromu (PCOS) kronik bir hastalık olması, klinik yansımaları ve yaşam kalitesini bozması dolayısıyla kadınların sıkça alternatif yöntemler aramasına sebep olabilmektedir. Çalışmamızın amacı PCOS tanılı kadınlarda siberkondriya sıklığını ve bu durumun sağlık anksiyetesi ile olan ilişkisini araştırmaktır. YÖNTEM; Çalışmaya KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran, PCOS tanısı alan 30 gönüllü hasta ile kontrol grubu olarak çalışmaya istekli 30 sağlıklı kadın alınmıştır. Her iki gruba da çalışmacıların hazırladığı sosyodemografik veri formu, siberkondriya ölçeği ve sağlık anksiyetesi ölçeği uygulanmıştır. Çalışma verileri SPSS 25 istatistik programı ile analiz edilmiştir. BULGULAR; Çalışmaya alınan hasta ve sağlıklı grup arasında demografik veriler açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır. Hasta grubun yaş ortalaması 24.2 olup sağlıklı grubun yaş ortalaması 26,23’tür. İnterneti kullanım açısından değerlendirildiği zaman en sık amaç %63,3 ile (n=19) hastalığı araştırmak olarak tarif edilmiştir. Hastaların %46,7’si internetten elde edilen bilgilerin iyi geldiğini bildirirken %11’i kaygısını artırdığını ifade etmiştir. Araştırma için seçilen alanlara bakıldığı zaman en fazla tercih edilen alan %56,7 ile tıp siteleridir. Hastaların toplam siberkondriya puanları ile (63,17±15,84) sağlıklı gönüllülerin siberkondriya toplam puanları (61,73±16,73) arasında anlamlı fark bulunmamıştır ancak hasta grupta sağlıklı gönüllülerden farklı olarak siberkondriya total puanı ile sağlık anksiyetesi total puanı arasında orta düzeyde pozitif korelasyon (,48) bulunmaktadır. SONUÇLAR; PCOS gibi kronik ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen hastalıklarda kişilerin yeni arayışlarda olması beklenebilir bir durumdur ancak kişilerin internette karşılaştıkları bilgiler endişeyi daha çok arttırıp hastalığın anlamlandırılmasını değiştirebilmektedir. Yoğun internet uğraşısı aynı zamanda kişinin birçok alanda işlevselliğini bozabilmekte ve ek ruhsal hastalıklara sebep olabilmektedir. Siberkondriya yeni bir kavram olmakla birlikte yıkıcı ilerleyişi konusunda yapılacak araştırmalar önemsenmeli ve her klinik için farkındalığı arttırılmalıdır.

Görüntülenme
7
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
14 Haziran 2024 09:19
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Polikistik Over Sendromu Tanılı Hastalarda Siberkondriya
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
HARMANCI, Hatice
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ERİÇ, Jule
Yayıncı
(dc.publisher)
Çizgi Kitabevi Yayınları
Yayın Türü
(dc.type)
Sunum
Özet
(dc.description.abstract)
ÖZET AMAÇ; Ruh sağlığı alanında siberkondriya yeni bir kavram olmakla birlikte henüz psikiyatrik tanı sınıflandırmasında yer almamaktadır. Bu kavramın ifade ettiği tanımlama internetten hastalık arama davranışıdır. Polikistik over sendromu (PCOS) kronik bir hastalık olması, klinik yansımaları ve yaşam kalitesini bozması dolayısıyla kadınların sıkça alternatif yöntemler aramasına sebep olabilmektedir. Çalışmamızın amacı PCOS tanılı kadınlarda siberkondriya sıklığını ve bu durumun sağlık anksiyetesi ile olan ilişkisini araştırmaktır. YÖNTEM; Çalışmaya KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran, PCOS tanısı alan 30 gönüllü hasta ile kontrol grubu olarak çalışmaya istekli 30 sağlıklı kadın alınmıştır. Her iki gruba da çalışmacıların hazırladığı sosyodemografik veri formu, siberkondriya ölçeği ve sağlık anksiyetesi ölçeği uygulanmıştır. Çalışma verileri SPSS 25 istatistik programı ile analiz edilmiştir. BULGULAR; Çalışmaya alınan hasta ve sağlıklı grup arasında demografik veriler açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır. Hasta grubun yaş ortalaması 24.2 olup sağlıklı grubun yaş ortalaması 26,23’tür. İnterneti kullanım açısından değerlendirildiği zaman en sık amaç %63,3 ile (n=19) hastalığı araştırmak olarak tarif edilmiştir. Hastaların %46,7’si internetten elde edilen bilgilerin iyi geldiğini bildirirken %11’i kaygısını artırdığını ifade etmiştir. Araştırma için seçilen alanlara bakıldığı zaman en fazla tercih edilen alan %56,7 ile tıp siteleridir. Hastaların toplam siberkondriya puanları ile (63,17±15,84) sağlıklı gönüllülerin siberkondriya toplam puanları (61,73±16,73) arasında anlamlı fark bulunmamıştır ancak hasta grupta sağlıklı gönüllülerden farklı olarak siberkondriya total puanı ile sağlık anksiyetesi total puanı arasında orta düzeyde pozitif korelasyon (,48) bulunmaktadır. SONUÇLAR; PCOS gibi kronik ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen hastalıklarda kişilerin yeni arayışlarda olması beklenebilir bir durumdur ancak kişilerin internette karşılaştıkları bilgiler endişeyi daha çok arttırıp hastalığın anlamlandırılmasını değiştirebilmektedir. Yoğun internet uğraşısı aynı zamanda kişinin birçok alanda işlevselliğini bozabilmekte ve ek ruhsal hastalıklara sebep olabilmektedir. Siberkondriya yeni bir kavram olmakla birlikte yıkıcı ilerleyişi konusunda yapılacak araştırmalar önemsenmeli ve her klinik için farkındalığı arttırılmalıdır.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-10T13:00:56Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-10T13:00:56Z
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2019
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/1150
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İnternet
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Siberkondriya
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Polikistik Over Sendromu
ISBN
(dc.identifier.isbn)
978-605-196-219-1
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms