Show simple item record

dc.contributor.authorÖNER CENGİZ, Hatice
dc.date.accessioned2019-07-10T13:07:19Z
dc.date.available2019-07-10T13:07:19Z
dc.date.issued2018-04-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/1156
dc.description.abstractÖZET Entübasyon sırasında pnömonisi olmayan, endotrakeal entübasyon uygulanan yoğun bakım hastasında, entübasyondan 48 saat sonra ortaya çıkan ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), yoğun bakımü nitesinde (YBÜ) ve hastanede yatış süresini uzatmanın yanı sıra; sağlık bakım maliyeti, morbiditev e mortalite oranlarında da önemli ölçüde artışa neden olmaktadır. VİP’in morbidite ve mortaliteo ranları yüksek olsa da uygun enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasıyla %20 oranında azaltıla-b ilmektedir. VİP gelişimine neden olan birçok faktör, hemşirelik bakım girişimleriyle yakından iliş-k ilidir. Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde, enfeksiyon kontrolö nlemlerinin etkili ve düşük maliyetli olması önemlidir. Hasta, sağlık çalışanı ve tedavi ve bakıma ilişkin birçok faktör neden olsa da bakımın primer sorumlusu olan hemşirelerin VİP’e ilişkin eğitimi ve bilgi düzeyleri son derece önemlidir. Hemşirelerin VİP gelişimini önleyici/azaltıcı girişimleri uy-g ulama düzeyleri, VİP’e ilişkin bilgi, motivasyon ve yeteneklerine bağlıdır. Yoğun bakım hemşire-l erine belirli aralıklarla uygulanan planlı eğitimle, hemşirelerin bilgi düzeylerinde ve önleyici/azaltıcıg irişimlerin uygulanmasında uyumun artmasının yanı sıra, YBÜ’lerin VİP insidansında önemlio randa azalma sağlanabilmektedir. Bu çalışmada, literatür bilgileri doğrultusunda VİP’in önlen-m esi/azaltılmasında hemşirelere eğitim verilmesinin öneminin ele alınması amaçlanmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.subjectyoğun bakım ünitelerien_US
dc.subjectpnömoni,ventilatör ilişkilien_US
dc.subjecteğitimen_US
dc.subjecthemşirelik bakımıen_US
dc.subjectçapraz infeksiyonen_US
dc.titleVentilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesi/Azaltılmasında Hemşirelere Eğitim Verilmesinin Önemien_US
dc.title.alternativeThe impotance of training given to nursesin preventing/reducing ventilator-associated pneumoniaen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record