Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Süt Ürünleri Tüketimlerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Probiyotikler, yeterli miktarda alındığında konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin, probiyotik süt ürünleri tüketimini saptamaktır. Yöntem: 1. Sınıf üniversite öğrencilerinden beslenme ve diyetetik (n:52), çocuk gelişimi (n:48) ebelik (n:43) ve diyaliz (n:44) olmak üzere toplam 187 öğrenci, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Anket formu; öğrencilerin yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey gibi demografik verileri, boy uzunluğu (m), vücut ağırlığı (kg) gibi antropometrik özellikleri, probiyotik süt ürünleri tüketimi ve bilgi düzeyini saptamak amacıyla düzenlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı ile analiz edilmiş, verilerin değerlendirilmesinde Ki-Kare önemlilik testi (X2) kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan 187 kişiden 173’ü (%92.5) bayan, 14’i (%7.5) erkek olup, araştırmaya katılan bireylerin toplam yaş ortalaması 19.2±1.9’dur. Katılımcıların %50.8’i (n:95) probiyotik süt ürünlerini tükettiğini, %49.2’si (n:92) tüketmediğini ifade etmiştir. Bu gıdaları tüketen bireylerin %53.6’sı (n:51) ambalaj etiketini okuduğunu, %46.4’ü (n:44) okumadığını belirtmiş, aynı zamanda bu bireylerin %68’i (n:64) bu gıdaları çevresine önermektedir. Tüketmeyen bireylerin, bu ürünleri tüketmeme sebepleri ise probiyotikler hakkında bilgi sahibi olunmaması (%71.7), ihtiyaç duyulmaması (%11.9) doğal olmadığının düşünülmesi (%9.78), faydalı olduğunu iddia eden çalışmalara güvenilmemesi (%3.2), lezzetsiz olduğunun düşünülmesidir (%2.17). Probiyotik süt ürünlerini tüketen kadınlar, bu ürünlerden erkeklere göre daha fazla fayda gördüklerini ifade etmişlerdir (p<0.05). Erkeklerin, kadın katılımcılara oranla, probiyotik süt ürünlerinde bulunan mikroorganizmaları bilme durumu istatiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. Katılımcılar, öğrenim gördükleri bölümlere göre sınıflandırıldıklarında en yüksek tüketim, beslenme ve diyetetik, en düşük diyaliz bölümü öğrencilerinde saptanmıştır. Gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlılık bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Her geçen gün, probiyotikler ve probiyotiklerin hastalıkların tedavisi sürecinde kullanımına verilen önem artmaktadır. Bu çalışmada; örneklemin yaklaşık yarısının probiyotik gıdaları tükettiği saptanmıştır. Hastalıklardan koruyucu ve hastalıkları tedavi edici etkisinden dolayı, bu gıdaların tüketimi hususunda halkın bilinçlendirilmesi gerektiği ve bu konuyla ilgili yapılacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.

Erişime Açık
Görüntülenme
7
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
11 Temmuz 2024 22:26
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Süt Ürünleri Tüketimlerinin Değerlendirilmesi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KESER, Muteber Gizem
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ERDOĞAN, Pınar
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe
Yayın Türü
(dc.type)
Sunum
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Probiyotikler, yeterli miktarda alındığında konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin, probiyotik süt ürünleri tüketimini saptamaktır. Yöntem: 1. Sınıf üniversite öğrencilerinden beslenme ve diyetetik (n:52), çocuk gelişimi (n:48) ebelik (n:43) ve diyaliz (n:44) olmak üzere toplam 187 öğrenci, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Anket formu; öğrencilerin yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey gibi demografik verileri, boy uzunluğu (m), vücut ağırlığı (kg) gibi antropometrik özellikleri, probiyotik süt ürünleri tüketimi ve bilgi düzeyini saptamak amacıyla düzenlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı ile analiz edilmiş, verilerin değerlendirilmesinde Ki-Kare önemlilik testi (X2) kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan 187 kişiden 173’ü (%92.5) bayan, 14’i (%7.5) erkek olup, araştırmaya katılan bireylerin toplam yaş ortalaması 19.2±1.9’dur. Katılımcıların %50.8’i (n:95) probiyotik süt ürünlerini tükettiğini, %49.2’si (n:92) tüketmediğini ifade etmiştir. Bu gıdaları tüketen bireylerin %53.6’sı (n:51) ambalaj etiketini okuduğunu, %46.4’ü (n:44) okumadığını belirtmiş, aynı zamanda bu bireylerin %68’i (n:64) bu gıdaları çevresine önermektedir. Tüketmeyen bireylerin, bu ürünleri tüketmeme sebepleri ise probiyotikler hakkında bilgi sahibi olunmaması (%71.7), ihtiyaç duyulmaması (%11.9) doğal olmadığının düşünülmesi (%9.78), faydalı olduğunu iddia eden çalışmalara güvenilmemesi (%3.2), lezzetsiz olduğunun düşünülmesidir (%2.17). Probiyotik süt ürünlerini tüketen kadınlar, bu ürünlerden erkeklere göre daha fazla fayda gördüklerini ifade etmişlerdir (p<0.05). Erkeklerin, kadın katılımcılara oranla, probiyotik süt ürünlerinde bulunan mikroorganizmaları bilme durumu istatiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. Katılımcılar, öğrenim gördükleri bölümlere göre sınıflandırıldıklarında en yüksek tüketim, beslenme ve diyetetik, en düşük diyaliz bölümü öğrencilerinde saptanmıştır. Gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlılık bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Her geçen gün, probiyotikler ve probiyotiklerin hastalıkların tedavisi sürecinde kullanımına verilen önem artmaktadır. Bu çalışmada; örneklemin yaklaşık yarısının probiyotik gıdaları tükettiği saptanmıştır. Hastalıklardan koruyucu ve hastalıkları tedavi edici etkisinden dolayı, bu gıdaların tüketimi hususunda halkın bilinçlendirilmesi gerektiği ve bu konuyla ilgili yapılacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-11T08:25:41Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-11T08:25:41Z
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/1283
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Süt Ürünleri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Probiyotik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Üniversite Öğrencileri
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms