Show simple item record

dc.contributor.authorTÜRKOĞLU, Fatma Nur
dc.contributor.authorALPA, Şerife
dc.contributor.authorAKIN SAYGIN, Duygu
dc.contributor.authorAYDIN KABAKÇI, Anıl Didem
dc.contributor.authorTÜRKOĞLU, Burak
dc.date.accessioned2019-07-11T12:51:12Z
dc.date.available2019-07-11T12:51:12Z
dc.date.issued2019-01-21
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/1379
dc.description.abstractGiriş ve Amaç: Yüzdeki tek hareketli kemik olan mandibula'ya yapılacak cerrahi girişimlerin anestezisinde foramen mentale (FM) ve n.alveolaris inferior büyük önem taşımaktadır. Çalışmamızın amacı, elde ettiğimiz verilerin klinik uygulamalara yol gösterici olarak kullanılmasını sağlamaktır. Yöntemler: Çalışmamızda KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na ait kemik koleksiyonundan 102 mandibula değerlendirildi. FM pozisyonunun tespiti için alveolar kabartıya, mandibula alt sınırına, symphysis mentale'ye ve ramus mandibula arka sınırına olan uzaklıkları ölçüldü. FM ayrıca dişlere göre konumlandırıldı. FM boyutu için horizontal ve vertikal çap ölçüldü. FM sayısı, şekli ve açılma yönü gruplandırıldı. Her iki FM arası uzaklık ölçüldü. Bulgular: Her iki tarafta da FM'nin en çok tek delik olduğu, ikinci premolar diş ile uyumlu konumlandığı, oval şekilli olduğu ve açılma yönünün postero-superior olduğu tespit edildi. FM morfometrik ölçümlerinde sağ ve sol arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Sadece symphysis mentale'ye sol taraf sağdan anlamlı ölçüde yakın bulundu. Sonuç: FM’nin pozisyon, şekil, yön ve boyut farklılıklarının vücut asimetrisinden kaynaklandığı görülmektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisher7. ANATOMİ KIŞ GÜLERİ TOPLANTISIen_US
dc.subjectForamen Mentaleen_US
dc.subjectSymphysis Mentaleen_US
dc.subjectMandibulaen_US
dc.titleForamen Mentale Pozisyonu, Şekli, Yönü Ve Boyutlarındaki Farklılıklaren_US
dc.typeSunumen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record