Ergenlerde Öz-Yeterliğin Yordayıcıları Olarak Anne-Baba Bağlanma Ve Okula Bağlanmanın İncelenmesi

Bu araştırmada amaç ergenlerde anne ve babaya bağlanma ile okula bağlanma düzeylerinin öz-yeterlik düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ilinde çeşitli liselerde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen 590 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Anne-Baba Bağlanma Ölçeği, Ergenlerde Okula Bağlanma Ölçeği (Lise Formu) ve Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeği uygulanmıştır. Anne ve babaya bağlanma ile okula bağlanmanın öz-yeterlik üzerindeki yordayıcı etkisini incelemek için hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde anne-baba bağlanma ve okula bağlanmanın öz-yeterlik üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı düzeyde yordayıcı etkiye sahip olduğu görülmektedir (R=.53, R2=.28, p<.01). Anne-baba bağlanma ve okula bağlanma öz-yeterlikte varyansın %28’ini açıklamaktadır. Buna ek olarak yordayıcı değişkenlerin öz-yeterlik üzerindeki olası etki düzeyleri regresyon modelleriyle test edilmiş ve R2 değerindeki değişimin % 24’ünün anneye bağlanmadan kaynaklandığı, %3,5’unun okula bağlanma ve % 0,9’unun ise babaya bağlanmayla açıklandığı görülmüştür. Buna göre anneye bağlanmanın modeldeki en güçlü yordayıcı olduğu buna karşılık babaya bağlanmanın zayıf bir yordayıcı olduğu belirlenmiştir.

Erişime Açık
Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
09 Mayıs 2024 09:37
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Ergenlerde Öz-Yeterliğin Yordayıcıları Olarak Anne-Baba Bağlanma Ve Okula Bağlanmanın İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
GÜLTEKİN AHÇI, Zeynep
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
AKDENİZ, Seher
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
AKAROĞLU, Emine Gülriz
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Özyeterlik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Anne-Baba Bağlanma
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Akademik Bağlanma
Yayıncı
(dc.publisher)
Çizgi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2018
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-11T13:05:02Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-11T13:05:02Z
ISBN
(dc.identifier.isbn)
978-605-196-219-1
Özet
(dc.description.abstract)
Bu araştırmada amaç ergenlerde anne ve babaya bağlanma ile okula bağlanma düzeylerinin öz-yeterlik düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ilinde çeşitli liselerde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen 590 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Anne-Baba Bağlanma Ölçeği, Ergenlerde Okula Bağlanma Ölçeği (Lise Formu) ve Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeği uygulanmıştır. Anne ve babaya bağlanma ile okula bağlanmanın öz-yeterlik üzerindeki yordayıcı etkisini incelemek için hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde anne-baba bağlanma ve okula bağlanmanın öz-yeterlik üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı düzeyde yordayıcı etkiye sahip olduğu görülmektedir (R=.53, R2=.28, p<.01). Anne-baba bağlanma ve okula bağlanma öz-yeterlikte varyansın %28’ini açıklamaktadır. Buna ek olarak yordayıcı değişkenlerin öz-yeterlik üzerindeki olası etki düzeyleri regresyon modelleriyle test edilmiş ve R2 değerindeki değişimin % 24’ünün anneye bağlanmadan kaynaklandığı, %3,5’unun okula bağlanma ve % 0,9’unun ise babaya bağlanmayla açıklandığı görülmüştür. Buna göre anneye bağlanmanın modeldeki en güçlü yordayıcı olduğu buna karşılık babaya bağlanmanın zayıf bir yordayıcı olduğu belirlenmiştir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/1394
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms